Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Total

Fondfusion: Carnegie Total & Carnegie Total Plus

Styrelsen för Carnegie Fonder Portfolio har beslutat att fonderna Carnegie Total Plus och Carnegie Total ska fusioneras genom absorption. Fusionen är planerad till den 26 april 2023.

Genom fusionen kommer Carnegie Total Plus (överlåtande fond) fusioneras in i Carnegie Total (övertagande fond). Andelsägarna i Carnegie Total Plus kommer på fusionsdagen att erhålla nya andelar i Carnegie Total.

Fusionen har inte någon påverkan på Carnegie Totals sammansättning av tillgångar, vare sig före eller efter fusionen.  Fusionen leder inte heller till några utspädningseffekter för andelsägaren. Andelsägarna i Carnegie Total påverkas således inte av fusionen.

Fusionen ska ses som en del i Carnegie Fonders strävan att ständigt erbjuda ett rationellt och ändamålsenligt tjänsteutbud samt uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen.

Månadssparar du i Carnegie Total Plus? Det sista köpet i Carnegie Total Plus inom ramen för månadssparande sker den 28 mars 2023. Därefter fortsätter månadssparandet i stället i Carnegie Total, där ditt första köp genom månadssparande genomförs den 28 april 2023.

Läs mer om fonderna nedan: