Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Private Equity

Fondresning – Energy Transition

Augusti blev ännu en positiv månad för Carnegie Listed Private Equity och uppgången i år är nu 22,4 procent. Bäst utveckling under månaden hade Aurelius, Apollo och KKR. Bäst i år är 3i, följd av Ares Management och Blackstone.

Efter att fonden och de flesta index utvecklats positivt sedan i höstas så kan vi konstatera att i år ligger cirka 90 procent av fondens innehav på plus, men det återstår en del för att komma tillbaka till tidigare takt i värdeökning. Trots volatiliteten i augusti med förnyad oro för konjunktur och räntor så finns en hel del tecken på återhämtning och förbättrade makrofaktorer där bland annat leverantörspriserna gått ned kraftigt.

Aktiviteten på private equity-marknaden är lägre än tidigare, men dock ökande vad gäller både transaktioner och fondresningar. Bland aktuella fondresningar märks Blackstone som med 7,1 mdr USD för Blackstone Green Credit Fund III rest den största energy transition private credit fund någonsin. Vi har sett flera stora avyttringar betydligt över NAV-värderingarna, bland annat HG Capitals delförsäljning av TeamSystem som såldes för 68 procent över bokfört värde och delförsäljningen av Azets Group 16 procent över bokfört värde.

Underliggande portföljbolag utvecklas överlag väl även om man kan spekulera i att ökningen av omsättning och vinst hade varit ännu större under mer normala marknadsförutsättningar. Bolagen har stort fokus på att investera i de så kallade megatrenderna, till exempel digitalisering, mjukvara, hållbarhet, automatisering, vård och hälsa, nya energikällor, datasäkerhet med mera. AI är väl representerat bland investeringsområdena samt i det löpande investeringsarbetet.

Till exempel EQT har i många år haft med den typen av mjukvara i sin investeringsprocess och Blackstone lyfter ofta fram sin fördel inom dataanalysen där man tidigt kan upptäcka trender för intressanta investeringar. Som vanligt sker löpande omallokeringar i fonden där vi passar på att öka i bolag som vi bedömer ha betydligt större värde än aktuell börsvärdering och minskar samtidigt lite i bolag som kan ha nått tillfälliga toppar. I augusti drog vi till exempel ned i Berkshire Hathaway som är upp 46 procent i SEK sedan föregående årsskifte.

Författare

Tom Berggren

På Carnegie Fonder sedan 2021 och i branschen sedan 1988. Förvaltar Carnegie Listed Private Equity.