Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Våra fonder

Fonder
1 dag 1 månad 2024 1 år 2 år 3 år 5 år Sedan start Nav kurs Årlig avgift Risk Hållbarhet Morningstar Dokument

Carnegie

All Cap A

+18,36% +1,26% +3,66% +11,20% +33,71% +13,60% +84,95% +198,01% 298,01 kr 1,36%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

All Cap H

+18,83% +1,26% +3,69% +11,45% +35,44% 135,44 kr 0,97%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad

Carnegie

Bear

-10,79% -0,30% -0,79% -6,32% -23,61% -15,52% -48,41% -63,69% 36,31 kr 0,97%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad

Carnegie

Bull

+27,86% +0,45% +2,10% +15,64% +60,79% +22,42% +122,52% +171,36% 271,36 kr 0,97%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+8,73% +0,02% +0,72% +5,15% +10,52% +4,29% +6,63% +19,22% 119,22 kr 0,73%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+8,95% +0,03% +0,75% +5,28% +11,32% +5,58% +9,04% +12,91% 112,91 kr 0,73%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+8,95% +0,03% +0,75% +5,28% +11,33% +5,59% +8,99% +65,40% 95,96 kr 0,73%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+9,19% +0,03% +0,77% +5,41% +11,82% +6,29% +9,69% 109,69 kr 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+5,90% +0,00% +0,50% +3,61% +5,97% -0,47% +0,45% +1,89% 101,89 kr 1,08%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+8,35% +0,02% +0,69% +4,94% +9,75% +3,20% +4,78% +21,84% 121,84 kr 1,08%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+9,14% +0,03% +0,81% +5,39% +11,68% +6,41% +10,13% +45,20% 145,20 kr 1,08%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+8,57% +0,03% +0,72% +5,07% +10,55% +4,48% +7,10% +359,83% 459,83 kr 1,08%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+16,72% +0,22% +2,41% +2,82% +21,77% +2,88% +9,41% +11,76% 111,76 kr

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över avkastningströskeln, definierat som STIBOR 3 månader + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2,5 procent av varje andelsklassvärde. Fonden tillämpar high-water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

1,00% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+17,01% +0,22% +2,43% +2,97% +22,39% +3,64% +10,70% +13,29% 113,29 kr

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över avkastningströskeln, definierat som STIBOR 3 månader + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2,5 procent av varje andelsklassvärde. Fonden tillämpar high-water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

0,75% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+43,13% -0,49% +10,56% +10,52% +24,16% -16,28% +24,98% +478,60% 578,60 kr 1,64%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+44,28% -0,48% +10,63% +11,01% +26,16% -14,24% +30,20% +240,12% 340,12 kr 0,85%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+48,48% -0,27% +11,09% +11,87% +30,30% -15,98% +38,75% +146,91% 246,91 kr 1,65%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+43,70% -0,49% +10,60% +10,77% +38,56% 138,56 kr 1,24%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+19,51% -0,01% +2,37% +16,16% +33,72% +36,72% +78,18% +159,15% 259,15 kr 1,40%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+20,24% -0,01% +2,42% +16,55% +35,34% +39,22% +83,63% +197,79% 442,22 kr 0,80%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+5,28% +0,31% +5,97% +7,86% +13,48% 113,48 kr 1,40%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+9,16% +0,03% +0,61% +5,47% +12,64% +7,83% 107,83 kr 1,06%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+9,43% +0,03% +0,63% +5,62% +14,28% +9,37% 109,37 kr

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

0,79% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+7,76% +0,02% +0,84% +5,70% +10,24% +12,22% +26,87% +31,19% 131,19 kr 0,67%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+7,36% +0,02% +0,81% +5,49% +9,46% +11,28% +25,52% +36,40% 136,40 kr

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

1,02% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+7,36% +0,02% +0,81% +5,49% +9,46% +11,04% +25,34% +35,80% 99,84 kr

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

1,03% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+22,06% -0,49% +3,10% +15,65% +37,76% +40,06% +76,13% +914,95% 942,95 kr 2,23%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+6,00% +0,02% +0,45% +2,96% +9,31% +6,57% +8,00% +754,46% 1 264,62 kr 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+6,00% +0,02% +0,45% +2,96% +9,31% +6,57% +12,13% 105,16 kr 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+6,27% +0,02% +0,47% +3,10% +9,85% +7,37% +12,99% 112,99 kr 0,25%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+6,22% +0,02% +0,46% +3,07% +9,74% +7,21% +8,86% 108,86 kr 0,30%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+4,66% +0,01% +0,36% +2,54% +7,81% +6,65% +7,10% +229,78% 1 298,05 kr 0,30%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+4,84% +0,01% +0,38% +2,64% +8,18% +7,20% +8,01% +8,91% 108,91 kr 0,13%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+3,61% +0,50% +6,30% +3,54% +4,62% +8,15% 108,15 kr 1,41%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+4,18% +0,50% +6,35% +3,85% +5,78% +7,21% 107,21 kr 0,86%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+4,03% +0,50% +6,33% +3,77% +8,89% 108,89 kr 1,04%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+34,38% +0,19% +6,58% +21,10% +56,98% +48,00% +118,68% +651,73% 730,37 kr 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+35,33% +0,19% +6,64% +21,57% +59,21% +51,15% +115,44% 180,28 kr 0,81%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+34,92% +0,19% +6,61% +21,37% +52,81% 152,81 kr 1,11%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+26,65% -0,39% +3,03% +21,28% +20,38% -5,26% +103,26% +170,52% 270,52 kr 2,03%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

Multi A

+12,34% -0,32% +1,82% +8,19% +18,94% +9,23% +32,12% +36,80% 136,80 kr 1,58%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+6,67% +0,14% +1,32% +1,91% +4,85% -4,98% -5,44% +213,06% 981,97 kr 0,50%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+7,12% +0,14% +1,36% +2,14% +5,73% -3,77% -3,47% +2,21% 102,21 kr 0,08%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
Faktablad
+63,68% +38,11% +38,11% +50,37% +47,56% -76,01% -72,57% +122,51% 11,38 kr 0,00%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+63,68% +38,11% +38,11% +50,37% +47,56% -75,93% -68,26% 90,12 kr 0,00%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+23,18% +0,40% +3,41% +15,29% +31,22% +5,94% +78,93% +468,08% 568,08 kr 1,63%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+14,10% +0,21% +1,98% +10,50% +23,98% +19,78% 119,78 kr 1,67%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+18,38% +0,31% +2,77% +14,87% +33,71% +30,09% 130,09 kr 1,61%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

Spin-Off A

+31,64% +0,93% +3,47% +21,03% +33,31% +10,57% +77,46% +402,61% 49,15 kr

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

1,04% *

1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport

Carnegie

Spin-Off B

+30,98% +0,93% +3,43% +20,69% +31,99% +8,92% +64,76% 164,76 kr 1,53%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad

Carnegie

Spin-Off C

+30,98% +0,93% +3,43% +20,70% +31,99% +8,92% +56,75% 134,52 kr 1,53%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+18,63% +0,63% +2,66% +10,97% +31,83% +17,66% +59,40% +9 709,63% 2 265,51 kr 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+18,64% +0,63% +2,66% +10,97% +31,84% +17,24% +43,06% 119,41 kr 1,51%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+19,35% +0,63% +2,71% +11,34% +33,43% +19,81% +64,26% +208,00% 191,13 kr 0,91%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+19,15% +0,64% +2,74% +11,32% +33,07% +19,61% +62,10% +82,00% 182,00 kr 1,59%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+18,56% +0,63% +2,66% +10,94% +31,73% +17,67% +59,16% +2 149,90% 9 160,46 kr 1,59%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+22,03% +1,33% +3,77% +12,44% +40,77% +18,26% +75,83% +9 250,17% 4 958,08 kr 1,42%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
+22,65% +1,33% +3,81% +12,75% +42,19% +20,06% +85,58% 156,25 kr 0,92%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad
+14,54% -0,46% +2,23% +10,06% +22,82% +12,04% +40,33% +69,93% 169,93 kr 1,96%
1
2
3
4
5
6
7
6
8
9
Faktablad Månadsrapport
Faktablad

5 år

+7,10%

3 år

+4,48%

2 år

+10,55%

1 år

+8,57%

Risk

2

Rating

Avgift

1,08%

5 år

+9,41%

3 år

+2,88%

2 år

+21,77%

1 år

+16,72%

Risk

2

Rating

Avgift

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över avkastningströskeln, definierat som STIBOR 3 månader + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2,5 procent av varje andelsklassvärde. Fonden tillämpar high-water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

1,00% *

5 år

+24,98%

3 år

-16,28%

2 år

+24,16%

1 år

+43,13%

Risk

5

Rating

-

Avgift

1,64%

5 år

-

3 år

-

2 år

+14,28%

1 år

+9,43%

Risk

2

Rating

-

Avgift

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 1,5 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 1,5 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

0,79% *

5 år

+25,52%

3 år

+11,28%

2 år

+9,46%

1 år

+7,36%

Risk

2

Rating

Avgift

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår. Fonden tillämpar high water mark, vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

1,02% *

5 år

+8,00%

3 år

+6,57%

2 år

+9,31%

1 år

+6,00%

Risk

2

Rating

Avgift

0,50%

5 år

-

3 år

-

2 år

+4,62%

1 år

+3,61%

Risk

4

Rating

-

Avgift

1,41%

5 år

+118,68%

3 år

+48,00%

2 år

+56,98%

1 år

+34,38%

Risk

5

Rating

Avgift

1,51%

5 år

+77,46%

3 år

+10,57%

2 år

+33,31%

1 år

+31,64%

Risk

5

Rating

Avgift

Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.

1,04% *

5 år

+59,40%

3 år

+17,66%

2 år

+31,83%

1 år

+18,63%

Risk

3

Rating

Avgift

1,51%