Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap, Hållbarhet

”För mig är hållbarhet något större”

Vi tror på Sverige och Norden. Anna Strömberg, förvaltare av Carnegie All Cap och hållbarhetsansvarig, hittar globala champions i vår lokala marknad där varje investering bidrar positivt till FN:s hållbarhetsmål. Bolag med rätt lösningar inom de här områdena kommer att ha en god resa.

Anna Strömberg, förvaltare av Carnegie All Cap och hållbarhetsansvarig

Berätta om Carnegie All Cap.

Carnegie All Cap är en fond med bred exponering mot den svenska och nordiska aktiemarknaden och innehåller både stora och små bolag. Det är en fond för dig som tror att hållbar utveckling är en del av att vara ett framtidssäkrat bolag och som vill ha en portfölj där alla investeringar gynnar hållbar utveckling.

Varför nordiska bolag?

Vi tror starkt på den svenska och nordiska marknaden. Vår del av världen har en lång historik av innovation, att driva starka affärer, att skapa champions i vår lokala marknad som sen snabbt hittar sig ut till den globala marknaden. Vi har en högkvalitativ administrativ plattform för att hitta riskkapital, starta bolag och driva tillväxtbolag som snabbt hittar ut till kunder runt om i världen.

Hur integreras hållbarhet i Carnegie All Cap?

Fonden är enligt EU:s regelverk en mörkgrön artikel 9-fond. Alla investeringar har gemensamt att de bidrar positivt till något av FN:s hållbarhetsmål.

Men hållbarhet för mig är något mycket större.

Det handlar inte bara om regelverk, EU:s benämningar och definitioner. Det handlar om att hitta bolag som är framtidssäkrade och som står på rätt sida om omställning. Bolag måste ha en framtidssäkrad ledning som tänker på hur världen håller på att omformas till ett mer hållbart samhälle.

När vi pratar om framtidssäkrade bolag kan vi också titta i backspegeln. Det är bolag som har funnits i över 100 år och som säkert finns 100 år till. Gamla beprövade affärsmodeller har jobbat med att vara framtidssäkrade under många årtionden har också kraft och stabilitet för att vara relevanta även i framtiden. Dessutom så kan man säga att det finns en lägre risk förknippat med en omställning som sker med teknologi som vi redan kan och som redan är beprövad.

Vad är ett bra bolag?

Ett bra bolag för mig har en stark marknadsposition, genererar höga marginaler, driver sin egen tillväxtresa och ger samtidigt god avkastning till oss aktieägare i form av utdelning eller återköp.

Ett bra bolag innebär också en hel rad mjuka faktorer som en bra ledning, en bra ägare och det som man brukar benämna som governance inom ESG, att man har en bra styrning på bolaget.

Sammanfatta 2023 för Carnegie All Cap.

Det var ett tufft år på börsen. Den höga räntan minskade riskaptiten, vilket slagit hårt mot småbolag och bolag med en tillväxtprofil.

Ett tema som var extra tufft är energitemat/omställningstemat, som handlar om de här stora investeringarna som vi ska göra nu för att klara av att skifta från ett fossilt samhälle mot mer förnyelsebar energi. Det betyder däremot inte på något sätt att vi ser ett minskad behov av att göra de här investeringarna utan snarare att de skjuts på framtiden.

Det som gick bra för fonden var stora trygga svenska verkstadsbolag som har rätt produkter för att klara omställningen. Det är också omställningen som har drivit många orderböcker för till exempel ABB. Volvo är ett annat exempel som med sina elektrifierade lastbilar ligger långt fram bland sina konkurrenter.

Ett bolag som trotsade den negativa trenden inom hållbarhetsrelaterade investeringar är Munters. Munters har fått en rad stora ordrar från stora datacenter som ska byggas och behöver hjälp för att kyla anläggningarna. Här kan Munters leverera utrustningen.

VILKA TRENDER SER DU KOMMANDE ÅREN?

Hållbarhetstemat handlar om långsiktighet. Det handlar om saker vi ska göra och förändra under en längre tid än vad marknaden generellt sett är van att ta hänsyn till.

  • Vi ska fasa ut det fossila och vi pratar om tidsperioder som 2030, 2040 och 2050 för att vi ska klara av det här. Det innebär en investeringsboom för att fasa ut det fossila, elektrifiera, samla in koldioxid och energieffektivisera.
  • Demografi är en annan långsiktig trend som såklart påverkar hur vi investerar. Demografin är trögrörlig och trenderna som vi ser nu har vi sett länge. Vi blir äldre, vi är i större behov av sjukvård och omsorg för äldre personer.
  • Vi kan också se att vi flyttar in till städer med allt vad det innebär, hur vi lever, hur vi äter och hur vi konsumerar.
  • Våra resurser blir alltmer knappa. Vi behöver hushålla med resurserna vi har. Därför tror vi mycket på cirkulära processer. Det kan det ske i det lilla formatet i varje enskilt bolag eller vara affärsidéer som handlar om att återvinna och återbruka varor.

Det här är trender som vi investerare kan använda för att hitta rätt framtidssäkrade investeringar till våra portföljer. Bolag med rätt lösningar inom de här områdena kommer att ha en god resa.