Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Förhoppning att undvika recession

Den tilltagande optimismen förstärktes under januari och i skrivande stund ser inledningen på det nya året ut att bli en av de starkaste på länge. De främsta drivkraften torde vara en förhoppning om att det finns en realistisk möjlighet att undvika recession under 2023.

Något som i sin tur föranletts av en tro om att ett avtagande inflationstryck lättar pressen på centralbankerna att genomföra ytterligare räntehöjningar. Dessutom bör de lättnader i restriktionerna som Kina nu genomför leda till en högre ekonomisk aktivitet för att möta den uppdämda efterfrågan, något som bedöms vara positivt främst för europeiska bolag där Kina är en viktig marknad. I kontrast till tidigare uppgångar har Europeiska aktier haft en avsevärt starkare utveckling än amerikanska, sedan botten i oktober har Euro STOXX stigit med drygt 25 procent i lokal valuta, medan uppgången för S&P500 och NASDAQ-index är måttligare, 14 procent respektive 10 procent. Stockholmsbörsen brukar ofta tillhöra de bättre i tider av uppgång, så även nu med plus 20 procent sedan oktober.

Ett par av kvartalsrapporterna från de större bolagen har avlämnats och det var en lite blandad kompott; till de bättre hörde Sandvik, Kone och även Volvos rapport var relativt stabil även om aktiemarknadens omedelbara reaktion var lite avvaktande.

Sämre var utfallet för H&M, Ericsson och Essity med kursfall som konsekvens. Tack vare stöd i form av den låga värderingen av bolagen i utgångsläget har kurserna i skrivande stund nästan återhämtat kurstappet.

Aktieandelen har reducerats något då vikten kom att bli lite väl hög efter uppgången under månaden. Bland aktieinnehaven minskade fonden bland annat i Atrium Ljungberg, ABB, Alfa Laval Investor och Sandvik. Den räntebärande delen av fonden utökades med bl a Securitas, Tele2, Telefonica och Elektrolux. Obligationerna ger en löpande ränta om 4-6 procent vilket är attraktivt givet exponeringen.

På bolagsnyheter har norska infrastrukturbolaget Endúr annonserat en refinansiering där man erhåller en mer flexibel och billigare banklösning och därmed kommer att återlösa obligationen i förtid till en kraftig premie.

”I kontrast till tidigare uppgångar har Europeiska aktier haft en avsevärt starkare utveckling än amerikanska.”

John Strömgren, fondförvaltare.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.