Stäng

Förlängd exponering mot utvalda emittenter

Vi fick en tämligen odramatisk kommunikation från Riksbanken efter årets fjärde penningpolitiska möte. Styrräntan lämnades som väntat oförändrad och vägledningen är att vi kommer att få leva med nollränta under de kommande tre åren. Istället för minusränta avses stimulanserna fortsätta med tillgångsköp inom ramen för vad som lanserats tidigare under året. I september inleddes även köp av företagsobligationer och Riksbanken konstaterar också att återköpen generellt har haft en lugnande effekt på de finansiella marknaderna.

Kreditspreadar fortsatte att handlas tightare under första halvan av september. Därefter minskade dock riskaptiten globalt och i kombination med en tendens till mättnad i vissa nyemissioner försvagades marknaden i samband med att vi närmade oss månadsskiftet. Stibor fortsätter att hålla sig på negativt territorium och avslutade september på -0,05 procent. Carnegie Likviditetsfond stängde månaden med en uppgång om 0,05 procent.

Stockholm Exergi, som levererar fjärrvärme i Stockholmsregionen, emitterade gröna obligationer under september. Vi var med i en fyraårig obligation med rörlig ränta och som ger oss Stibor +50. Bolaget har en BBB+ rating av Standard & Porrs och ägs av Stockholm stad samt av finländska kraftbolaget Fortum.

Som ett led i bolagets hållbarhetsambitioner har Stockholm Exergi i år fasat ut den sista kolen från sin produktion i Värtaverket.

Vi har ökat underliggande avkastning i fonden genom att förlänga vår exponering mot utvalda emittenter. Exempelvis har vi köpt två- till treåriga obligationer i lastbilstillverkaren Volvo, bolånebanken SBAB och fastighetsbolagen Vasakronan och Humlegården. För att finansiera köpen har vi samtidigt sålt av obligationer i samma namn som närmat sig förfall. I den mer försiktiga delen av portföljen har vi ökat vår exponering mot Länsförsäkringar Hypotek, Nordea Hypotek samt Göteborgs kommun.

Carnegie Likviditetsfond är en försiktig fond som med god diversifiering ger exponering mot stat, kommun samt bostadsobligationer, seniora banker och företagsobligationer inom Investment Grade. Kreditrisken är förhållandevis låg samtidigt som ränterisken begränsas av att investeringar i huvudsak görs i obligationer med rörlig ränta.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Tämligen begränsad rörelse
Carnegie Likviditetsfond

Tämligen begränsad rörelse

En andra våg av corona satte sin prägel på marknaderna mot slutet av oktober och riskaversion fick aktier världen över att falla tillbaka samtidigt som kreditspreadar gick isär. I det...

Mona Stenmark 4 november 2020
Ny fart i primärmarknaden
Carnegie Likviditetsfond

Ny fart i primärmarknaden

Aktiviteten i primärmarknaden tog ny fart under månaden och intresset var stort efter en period med mer eller mindre stängt transaktionsfönster under juli. Riksbanken har fortsatt med sina tillgångsköp och...

Mikael Engvall 2 september 2020
Nygammal exponering i norska vägtullsoperatören Fjellinjen
Carnegie Likviditetsfond

Nygammal exponering i norska vägtullsoperatören Fjellinjen

Som vanligt under den svenska semesterperioden var juli en månad med låg aktivitet och få transaktioner i primärmarknaden. Med begränsat utbud var det istället köparna som satte sin prägel på...

Mona Stenmark 4 augusti 2020