Stäng
Språk
Meny

Förnybar energi i nya Fortum

Vi lägger en typisk sommarmånad bakom oss med en relativt lugn marknad och låg aktivitet avseende primärtransaktioner.

I början av juli hölls det tredje penningpolitiska mötet för året då direktionen för Riksbanken sammanträder. Där konstateras att konjunkturen är stark och att inflationen är vid målet om 2 procent. Samtidigt bedömer de inflationstrycket som måttligt och behåller reporäntan på -0,50 procent och gör inga förändringar i prognosen om att långsamma höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året. Det fanns två reservationer mot beslutet där vice riksbankschef Martin Flodén vill se en räntebana som indikerar en tidigare höjning och vice riksbankschef Henry Ohlsson som vill se en höjning redan nu.

Det var relativt små rörelser för korta marknadsräntor och Stibor avslutade juli i nivå med föregående månad och stängde på -0,35 procent. Små rörelser var det även för Carnegie Likviditetsfond som gick ner 0,01 procent i juli samtidigt som stadskuldväxlar backade med 0,07 procent.

Med låg aktivitet i primärmarknaden har vi istället gjort en del affärer i andrahandsmarknaden. Mot Swedbank har vi tagit exponering både i deras seniora obligationer och i en av deras utestående bostadsobligationer. På företagssidan har vi köpt en del i lastbilstillverkarna Volvo och Scania samt en mindre post i Fortum Värme.

I just Fortum Värme, som numera går under namnet Stockholm Exergi, gjorde bolaget en emission i slutet av förra året med förfall 2025. Tyvärr passar inte den långa löptiden för obligationen Likviditetsfonden där vi istället ackumulerar poster i deras obligationer med kortare tid kvar till förfall. Fortum Värme är på väg att fasa ut kolet och går mot ett energisystem helt baserat på förnybara och återvunna bränslen. Deras mål är att fasa ut det sista kolet 2022 vilket är snabbare än tidigare beräkningar.

Carnegie Likviditetsfond ska ses som ett placeringsalternativ för den försiktige placeraren. Portföljen har en diversifiering med exponering mot företag med låg risk samt mot stat, kommun, bank och bostadsobligationer. Eftersom fonden nästan enbart investerar i obligationer med rörlig ränta blir ränterisken i fonden mycket låg.

 

Fler artiklar

Återvinningsbolaget Tomra tar plats
Carnegie Likviditetsfond

Återvinningsbolaget Tomra tar plats

Svenska marknadsräntorna rörde sig fortsatt högre under november månad. Gällande Riksbanken är marknaden nu helt inställd på att vi får en höjning av reporäntan upp till 0 i samband med...

Mona Stenmark, Mikael Engvall 3 december 2019
Hopp om fler gröna obligationer
Carnegie Likviditetsfond

Hopp om fler gröna obligationer

Med alltmer duvaktiga signaler från världens ledande centralbanker återstår det att se om Riksbanken kommer att avvika från tidigare kommunikation om att nästa räntehöjning ska ske i slutet av detta...

Mikael Engvall 3 september 2019
Ny grön emission i Humlegården
Carnegie Likviditetsfond

Ny grön emission i Humlegården

Juni månad präglades av en hög aktivitet i primärmarknaden, åtminstone under perioden fram till midsommar. Ett antal emittenter var angelägna att komma ut och säkra finansiering innan sommarlugnet på allvar...

Mikael Engvall 3 juli 2019