Stäng
Språk
Meny

Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp

Efter att globala räntor kommit ned tidigare under sommaren noterade vi något högre räntor under augusti. Mikael Engvall, förvaltare av Carnegie Obligationsfond sammanfattar augusti.

Ifrån den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell kom ett väl avvägt anförande från konferensen i Jackson Hole. Han uttryckte det som att det kan vara lämpligt att minska takten på tillgångsköpen senare i år om ekonomin utvecklas som förväntat. Kommunikationen var så pass försiktig att det inte ledde till någon större reaktion i marknaden.

Även i Sverige är det rimligt att vi kan förvänta oss en inbromsning i tillgångsköpen. Av det nuvarande programmet med en ram på 700 miljarder har Riksbanken hittills köpt räntebärande värdepapper till ett belopp om 572 miljarder kronor.

Den turbulens som vi under sommaren har sett i svensk politik har inte fått någon större inverkan på de finansiella marknaderna. Att Riksdagen fällde statsministern i en förtroendeomröstning blev i slutändan ganska odramatiskt och en nygammal regering kunde snart återinträda. Inte heller då Stefan Löfven kommunicerade att han avgår som socialdemokratisk partiledare noterades någon större reaktion i marknaden.

Återstår att se om det blir stökigt i samband med att budgeten ska passera Riksdagen under hösten. Finansminister Magdalena Andersson vill ge en vitamininjektion med reformer i den kommande budgeten och därmed bidra till ett lyft av hushållens konsumtion.

I portföljen upprätthåller vi en duration som ligger en bit under den för OMRX Treasury Bond. Indexet fick under sommaren förlängd duration till följd av att ett kortare statspapper föll ur index samtidigt som den nya 50-åriga statsobligationen inkluderades.

Under året har vi ökat det gröna inslaget i portföljen och andelen gröna obligationer uppgår nu till 19 procent. Vi har b la ökat i statens gröna obligation med förfall 2030, en obligation som inte ingår i OMRX Treasury Bond.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer med mycket hög kreditkvalitet i huvudsak emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag. Fonden har förhållandevis lång räntebindning och är därmed känslig för rörelser i svenska räntor.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Höga energipriser lyfter inflationen
Carnegie Obligationsfond

Höga energipriser lyfter inflationen

Den svenska inflationen för november var 3,6 procent i årstakt vilket var den högsta siffran på 28 år. Höga energipriser var en bidragande faktor och även om vi kan förväntas...

Mikael Engvall 7 januari 2022
Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp
Carnegie Obligationsfond

Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp

Räntan för svenska statspapper rörde sig nedåt under november och rörelsen blev kraftfull mot slutet av månaden då oro för en ny virusvariant bidragit till ökad riskaversion. Fallande räntor ledde...

Mikael Engvall 2 december 2021
Grönt från Kommuninvest
Carnegie Obligationsfond

Grönt från Kommuninvest

Amerikanska räntor fortsatte uppåt under oktober. Centralbankschef Powell blir alltmer tydlig om att det är dags att börja minska tillgångsköpen, men ser samtidigt inte räntehöjningar som aktuella i närtid. Spekulationer...

Mona Stenmark 3 november 2021