Stäng
Språk
Meny

Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp

Efter att globala räntor kommit ned tidigare under sommaren noterade vi något högre räntor under augusti. Mikael Engvall, förvaltare av Carnegie Obligationsfond sammanfattar augusti.

Ifrån den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell kom ett väl avvägt anförande från konferensen i Jackson Hole. Han uttryckte det som att det kan vara lämpligt att minska takten på tillgångsköpen senare i år om ekonomin utvecklas som förväntat. Kommunikationen var så pass försiktig att det inte ledde till någon större reaktion i marknaden.

Även i Sverige är det rimligt att vi kan förvänta oss en inbromsning i tillgångsköpen. Av det nuvarande programmet med en ram på 700 miljarder har Riksbanken hittills köpt räntebärande värdepapper till ett belopp om 572 miljarder kronor.

Den turbulens som vi under sommaren har sett i svensk politik har inte fått någon större inverkan på de finansiella marknaderna. Att Riksdagen fällde statsministern i en förtroendeomröstning blev i slutändan ganska odramatiskt och en nygammal regering kunde snart återinträda. Inte heller då Stefan Löfven kommunicerade att han avgår som socialdemokratisk partiledare noterades någon större reaktion i marknaden.

Återstår att se om det blir stökigt i samband med att budgeten ska passera Riksdagen under hösten. Finansminister Magdalena Andersson vill ge en vitamininjektion med reformer i den kommande budgeten och därmed bidra till ett lyft av hushållens konsumtion.

I portföljen upprätthåller vi en duration som ligger en bit under den för OMRX Treasury Bond. Indexet fick under sommaren förlängd duration till följd av att ett kortare statspapper föll ur index samtidigt som den nya 50-åriga statsobligationen inkluderades.

Under året har vi ökat det gröna inslaget i portföljen och andelen gröna obligationer uppgår nu till 19 procent. Vi har b la ökat i statens gröna obligation med förfall 2030, en obligation som inte ingår i OMRX Treasury Bond.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer med mycket hög kreditkvalitet i huvudsak emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag. Fonden har förhållandevis lång räntebindning och är därmed känslig för rörelser i svenska räntor.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022