Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

Försiktiga i sin guidning framåt

Riskaptiten har förbättrats något under månaden, inte minst inom nordisk high yield där kreditmarginaler har gått ihop, delvis drivet av att primärmarknaden fortsatt är relativt försiktig och det därmed börjar bli svårt att få tag i material när det börjar dyka upp lite mer köpare av risk. Riksbanken höjde räntan med ytterligare 50 punkter men var samtidigt ganska försiktiga i sin guidning framåt vilket tolkades som att vi närmar oss toppen i räntehöjningscykeln vilket också lett till lite positivare sentiment.

Under månaden har vi varit aktiva i andrahandsmarknaden och framförallt ökat på i befintliga namn när fonden vuxit. Givet de utmaningar vi ser framåt så försöker vi undvika sällanköpsvaror och andra cykliska industrier. Istället ser telekom och förnyelsebar energi ut som attraktiva segment där vi fortsätter att ha en hög exponering.

Ett nytt namn vi investerat i under månaden är VodafoneZiggo som äger fiber och mobiltelefoninätverk i Nederländerna vilket vi ser som ett väldigt bra alternativ som kommer klara de makroekonomiska utmaningarna. Bolaget är en av de största operatörerna i Nederländerna och vi har investerat i en grön obligation där likviden använts till energieffektiviseringar. Vi har också ökat i Storebrand som är ett välskött försäkringsbolag och erbjuder även det en relativt ocyklisk exponering.

Portföljen är nu något defensivare än tidigare, både sett till sektorvikter, mer tyngd på investment grade och vid månadsskiftet också en ganska god kassaposition. Trots detta har vi fortsatt en attraktiv underliggande avkastning om cirka 9,7 % som gör oss positiva till en fortsatt god utveckling under 2023 trots en fortsatt volatil marknad.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.