Stäng
Språk
Meny

Försiktigare offensiv

Återhämtningen i ekonomin och på aktiemarknaderna fortsatte i november även om rapporter om högre inflation än förväntat väcker oro. Det främst prisökningar på varaktiga varor som driver på. Det finns skäl att tro att inflationen skall kunna vara övergående, dels som en följd av en ökad produktivitet, dels som en följd av att efterfrågan på tjänster ökar på bekostnad av varor. Båda ät konsekvenser av en normalisering i samhället. En tilltagande löneinflation, ännu så länge mest i USA, ger anledning till oro.

Räntorna har dock inte påverkats i någon större utsträckning och realränteobligationer handlas fortfarande till negativ ränta, -1 procent i USA och runt -1,5 procent i Sverige. I slutet av månaden ökade osäkerheten på marknaderna av upptäckten av den nya virusvarianten Omikron. Portföljen är fortsatt relativt offensiv, men försiktigare då aktieandelen i november reducerats från 67 till 60 procent.
Under månaden har en aktieinvestering gjorts i det finska verkstadsbolaget Kone. Bolaget tillverkar bland annat rulltrappor och hissar. Marknaden för hissar delas i västvärlden av fyra leverantörer.

Oligopolsituationen och en stor andel eftermarknad av den installerade basen innebär att lönsamheten är hög. I andra regioner med högre tillväxt, till exempel Kina, möter man mer konkurrens och därmed lägre lönsamhet. Marginalen har varit mycket stabil över tid. Under finanskrisen ökade omsättning medan marginalen var i stort oförändrad runt 14 procent. Under 2020 var omsättningen oförändrad samtidigt som marginalen ökade till knappt 13 procent. Kones finansiella situation är mycket stabil med en nettokassa om knappt 2 mdr Euro, möjligen kan det ske extrautdelning från bolaget då styrelsen nyligen givit mandat om återköp.

Den nordiska företagsobligationsmarknaden präglades i november av ett stort antal nyemissioner, vilket satte viss press på priserna. Fonden investerade i golvtillverkaren Kährs som emitterade en 5-årig hållbarhetslänkad obligation på STIBOR+6 procent. Bolaget är ledande tillverkare av golv i Norden.

Råvarorna kommer uteslutande från certifierad skog och hållbarhet är ett prioriterat område där bolaget ligger långt framme.

Fler artiklar

Ytterligare ett bra år
Carnegie Strategifond

Ytterligare ett bra år

Trots illavarslande rapporter om Omikronvariantens smittspridning, signaler från den amerikanska centralbanken, FED, att räntehöjningar blir aktuella under 2022 och rekordhöga energipriser i Europa hade risktillgångar en stark månad. Aktiepriserna fortsatte...

John Strömgren 4 januari 2022
”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”
Carnegie Strategifond

”Strategifonden är inte en traditionell blandfond”

En traditionell blandfond utgörs normalt av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Tanken är att obligationerna ska ge en stabil avkastning och i oroliga tider stiga i värde när...

John Strömgren 3 september 2021
En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

En uthållig, finansiellt stark och motiverad huvudägare

I likhet med de senaste kvartalen har den övervägande majoriteten av företagen även i årets första kvartal överträffat redan högt ställda förväntningar. I många fall innebär det att de stora...

John Strömgren 4 augusti 2021