Stäng
Språk
Meny

Försök inte tajma marknaden

Det är alltid tillfredsställande att kunna rapportera att alla våra fonder gick upp under årets första halvår. I år är dessutom uppgångarna rejäla. Med ett undantag har alla aktie- och blandfonder stigit med tvåsiffriga procenttal. Vd Hans Hedström summerar 2019 hittills i år och uppmanar fondsparare att säga vilka hållbarhetsfrågor Carnegie Fonder bör fokusera på genom en kort enkät (som inte är tidskrävande). Tyck gärna till här. 

Störst uppgång uppvisar Rysslandsfonden som stigit med 34 procent, följt av Micro Cap som stigit med 28 procent. Indienfonden har ”bara” stigit med drygt 9 procent. Som sig bör har rörelserna för räntefonderna varit mer modesta, men värt att nämna är att High Yield Select stigit med nära 5 procent.

För den som följer svensk affärspress och de expertråd som gavs inför börsåret 2019 måste utfallet hittills i år framstå som märkligt, i synnerhet som den underliggande ekonomin inte överraskat positivt utan snarare tvärtom. I spåren av de stora nedgångarna på aktiemarknaderna under det sista kvartalet 2018 skulle eländet enligt experterna fortsätta under 2019. Återigen har det visat sig hur svårt det är att förutse marknadens kortsiktiga rörelser.

Lärdomen är att som investerare inte försöka tajma marknaden utan istället bygga en värdepappersportfölj som man kan leva med i både upp- och nedgångar utan att bli orolig. Med det som riktmärke försöker i varje fall vi förvalta våra fonder så att de kan utgöra viktiga beståndsdelar i en sådan portfölj.

Ett enkelt sparande

Det verkar dock som att många tagit fasta på de negativa tidningsrubrikerna. Fondflödena går från aktiefonder till räntefonder. Det här upplever inte bara vi utan det gäller även globalt och dessutom ovanligt markant. Framtidstron förefaller vara som helt bortblåst. Trots detta har alltså aktiemarknaderna stigit. Vad händer om den ekonomiska tillväxten tar fart igen under hösten?

Ja, det är roligt att spekulera, men som sagt, vi ska inte försöka tajma marknaden. För den som håller med om detta och som vill ha en enkel lösning på sitt fondsparande kan jag tipsa om vår nya fond Multi.

Premiepensionen en succé

Premiepensionssystemet har varit utsatt för en hel del hård kritik under de senaste åren till följd av att några oseriösa aktörer utnyttjade bristerna i tillsynen på fondtorget. Ändå måste det sägas att premiepensionssystemet med det breda utbudet av valbara fonder har varit en succé.

Pensionsspararna har i genomsnitt fått en årlig avkastning om 7,1 procent, att jämföra med den statliga inkomstpensionen som under samma period avkastat 3 procent. 98 procent har haft en avkastning på sina premier på fondtorget som överstiger inkomstpensionens utveckling. En promille har fått negativ avkastning. Det finns således mycket att värna. För att komma tillrätta med de brister som ändå förekommit införde Pensionsmyndigheten den 1 januari 2019 nya regler för de fonder som ska ingå på fondtorget.

Det går att ha detaljinvändningar på reglerna, men totalt sett är de bra. De nya reglerna får successivt genomslag under året i form av ett mer begränsat fondtorg med beprövade fonder. Ändå kvarstår ett brett och stort urval med goda möjligheter till bra avkastning.

Pensionsgruppen, där alla riksdagspartier utom Vänstern och Sverigedemokraterna ingår, har dock tillsatt en utredning, innan det nya och modifierade fondtorget hunnit implementeras och utvärderas, i syfte att genomföra radikala inskränkningar på möjligheterna att välja fonder inom premiepensionen. Inte minst mot bakgrund av de goda effekter systemet har haft på pensionerna bedömer vi att det vore olyckligt. Vi anser att de förändringar som Pensionsmyndigheten nu gör först ska utvärderas innan eventuella andra åtgärder beslutas.

Vilka hållbarhetsfrågor är viktigast för dig?

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Oftast är frågorna inte nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera långsiktigt i företag och med begränsat risktagande. Därigenom har vi vanligtvis investerat i de mer välskötta bolagen även om det tidigare inte benämnts som hållbart.

Samhällsdebatt, investerares förväntningar och inte minst egen övertygelse gör dock att vi idag arbetar med hållbarhetsfrågorna på ett mycket mer strukturerat sätt än tidigare. Inte minst är arbetet mer proaktivt genom dialoger med bolagen. Vi har också skrivit på principerna FN:s Global Compact och åtagit oss att arbeta med deras globala mål.

Det är dock svårt för oss att fokusera på alla 17 mål. Dessutom företräder vi ju 100 000-tals fondandelsägare som var och en gör olika prioriteringar och har olika uppfattningar.

Mot den bakgrunden är vi intresserade av att veta vad du som fondandelsägare tycker att vi borde fokusera på. Vi har därför satt samman en enkät som vi ber dig besvara. Du hittar enkäten i följande länk, www.carnegiefonder.se/sdg, och den är inte tidskrävande. Tack för ditt bidrag!

Med hopp om fortsatt förtroende och en riktigt skön sommar!

Hans Hedström
Vd Carnegie Fonder