Stäng

Förstärkning av råvarurelaterade valutor

April blev ytterligare en månad med börsuppgångar. Flera faktorer gynnar det positiva sentimentet mot tillväxtmarknader. Det skriver Mona Stenmark, Carnegie Emerging Markets, i sin månadskommentar.

Den amerikanska centralbanken signalerar fortfarande en avvaktande hållning när det gäller räntehöjningar, oljepriset tillsammans med andra råvarupriser fortsatte att stiga. Det bidrog till att många råvarurelaterade valutor såg en förstärkning såsom den brasilianska realen, den sydafrikanska randen, den colombianska peson och den ryska rubeln. Den amerikanska dollarn fortsatte att försvagas. Regionmässigt syntes den starkaste utveckling följaktligen i Ryssland och även i Latinamerika med sina råvarukänsliga nationer. I Brasilien fortsätter följetongen kring president Rousseff och börsen fortsatte att gå upp.

Under april köptes det ryska detaljhandelsbolaget Magnit in till fonden. Magnit är Rysslands största dagligvarukedja med över 12 000 affärer i storlek från små närbutiker upp till stormarknader. Sedan bolaget börsnoterades för ca 10 år sedan har aktien alltid varit högt värderad tack vare bolagets goda tillväxt. I takt med den ryska ekonomins inbromsning under senare tid har tillväxt och värdering kommit ner och vi ser att det kan finnas en potential för kursuppgång när ekonomin stabiliseras och konsumenternas köpkraft ökar igen. Ryska Gazproms vikt har ökat genom kursuppgång till följd av besked om ökade utdelningar framöver. Övriga förändringar under månaden har varit en viss minskning av positionerna i latinamerikanska banker. Dessa har haft en mycket stark utveckling hittills i år efter ett svagt 2015 och vi bedömer att uppgångspotentialen därmed minskat. Taiwanesiska textiltillverkaren Eclat har också reducerats då deras kunders försäljningsrapporter har blivit mera försiktiga på senare tid. I Brasilien har tilläggsköp skett i lågt värderade proteinproducenten JBS och massatillverkaren Suzano som inte hängt med i den senaste tidens börsuppgång.

Fler artiklar

En bank med tillväxtmöjligheter

En bank med tillväxtmöjligheter

Carnegie Emerging Markets sjönk 0,8 procent men summerar 2016 till en uppgång om 11,8 procent. Vi ökar i fillipinska banken BDO. I december höjde som förväntat Fed, den amerikanska centralbanken,...

Mona Stenmark 2 januari 2017
Minskad exponering mot Mexiko

Minskad exponering mot Mexiko

I november kom så det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet som fick den amerikanska börsen att gå upp på förväntningar om mer expansiv politik och räntehöjningar, men som skakade...

Mona Stenmark 5 december 2016
Latinamerika starkast

Latinamerika starkast

I oktober fortsatte fokus att ligga på spekulationer kring det amerikanska presidentvalet. Sannolikheten för en räntehöjning i december ökade efter hökaktiga kommentarer från USA:s centralbank tillsammans med BNP-siffror för tredje...

Mona Stenmark 8 november 2016