Stäng

Fortfarande övervärden i svenska skogsfastigheter

Det turbulenta 2020 avslutades med en relativt lugn decembermånad. Varken aktie- eller räntemarknaderna rörde på sig i någon större utsträckning. Noterbart är dock att flera tillväxtmarknader utvecklades starkt efter att de mer utvecklade marknaderna utvecklats bättre under en lång tid. Den svenska kronan fortsatte att stärkas, i synnerhet gentemot den amerikanska dollarn.

I december gjordes endast små förändringar i portföljen. Fonden steg med 1,3 procent, vilket resulterade i en total uppgång för 2020 om 6,5 procent. Beaktat förutsättningarna är vi tacksamma.

Som bekant är vi förtjusta i bolag med starka balansräkningar och särskilt de som innehåller dolda värden som över tiden kan medföra stora värdeuppgångar. I december offentliggjordes två affärer med direkt koppling på innehav i fonden och där tidigare dolda världen synliggjorts.

”Men det stärker ytterligare vår uppfattning att det fortfarande finns betydande övervärden i svenska skogsfastigheter och därmed i de börsnoterade skogsbolagens balansräkningar.”

Skogsbolaget STORA tillkännagav att man avyttrat en större skogsareal i södra Sverige bestående av knappt 5 000 ha produktiv skogsmark. De flesta skogsbolag anpassar löpande sina skogstillgångar för att uppnå högre produktivitet och avkastning, vilket oftast innebär att mindre, och inte så vällokaliserade skogsfastigheter byts mot mer närliggande i förhållande till den egna produktionen. Det intressanta med denna avyttring är den relativt stora omfattningen, den höga prisnivå och kategori av köpare. Prisnivån på 190 tkr/ha, eller knappt 1 200 kr/m3, är hög även med hänsyn till lokaliseringen i södra Sverige och den därmed höga tillväxten. Köparen är en finansiell aktör, skogsfonden Silvestica, och prisnivån återspeglar vilket lågt avkastningskrav som den finansiella marknaden är beredd att sätta på unika och hållbara realtillgångar. Nu är det inte rimligt att värdera om alla skogsbolagens innehav av skog då förutsättningarna ser lite olika ut. Men det stärker ytterligare vår uppfattning att det fortfarande finns betydande övervärden i svenska skogsfastigheter och därmed i de börsnoterade skogsbolagens balansräkningar.

Vidare har Skanska avyttrat en exploateringsfastighet till ett betydande övervärde i förhållande till det bokförda värdet. Den här gången är det en kontorsfastighet i Seattle som avyttrats för drygt 5 mdr efter omkostnader. Nedlagda kostnader bedöms uppgå till 3,5 mdr vid färdigställandet 2017/2018, vilket innebär en årlig förräntning om cirka 13 procent. Skanska avslutar därmed året med en nettokassa om runt 15 mdr, eller knappt 40 kr per aktie.

Ett nytt innehav i fondens obligationsportfölj är Link Mobility som tillhandahåller mjukvarulösningar för sms-kommunikation och mobila tjänster till företag med en stor skalbarhet i verksamhetsmodellen. Bolaget är noterat på Oslobörsen och bolaget emitterade nyligen en ny senior obligation som attraherade ett stort investerarintresse. Vidare annonserade Axactor en rekapitalisering där ägarna tillför närmare 100 miljoner euro i eget kapital och aktier samtidigt som en ny obligation om 200 miljoner euro emitterades. Bolagets gamla obligation återlöstes till en premie om 2 procent, varvid fonden fick möjlighet att rulla över i en ny obligation på attraktiva villkor.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stratten: Låga värderingar, bra ledning och hållbarhet i fokus

Stratten: Låga värderingar, bra ledning och hållbarhet i fokus

Strategifonden – vår mest populära bas i tjänstepensionen – investerar i värdepapper med hög direktavkastning. Fördelningen mellan aktier och företagsobligationer ligger över tid på 50/50 och investeringar görs i hela Norden, vilket ger en god...

John Strömgren 20 januari 2021
Nya fynd i Skanskas balansräkning
Carnegie Strategifond

Nya fynd i Skanskas balansräkning

November blev en osedvanligt stark månad på aktiebörserna. Den enskilt viktigaste förklaringen till det är förmodligen de positiva nyheterna kring flera vaccintester som presenterats. Förhoppningar om att livet kan börja...

John Strömgren 3 december 2020
Överraskande starka rapporter från Lifco, Epiroc och Volvo
Carnegie Strategifond

Överraskande starka rapporter från Lifco, Epiroc och Volvo

Efter att fonden stigit varje månad sedan i mars sjönk fonden med 3,7 procent i oktober, innebärande att fondens utveckling hittills i år är -1,7 procent. Aktiemarknaderna, men även i...

John Strömgren 5 november 2020