Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Corporate Bond

Fortsatt defensiv portfölj

Under oktober månad såg vi riskaptiten förändras även i lokal nordisk kreditmarknad till följd av ett generellt sämre sentiment där förväntningarna på kvartalsrapporterna inför tredje kvartalet på sina håll översteg utfallen. Volym och försäljningstillväxt har sett lite svagare ut samtidigt som marginalutvecklingen över lag har hållits uppe av fortsatta prishöjningar. Vi ser att ordertillväxten har varit svag och att företagen guidar för sämre efterfrågan framgent. Samtidigt ser vi att de portföljinnehav som hittills rapporterat är utifrån ett kreditperspektiv generellt fortsatt stabila.

I takt med att den svagare konjunkturen får fäste i bolagens kvartalsrapporter bedömer vi att det finns risk för volatilitet i närtid. Vi fortsätter därför att positionera portföljen defensivt med fortsatt övervikt på investment grade och en kort kreditbindning som hjälper till att hålla nere effekten av stora marknadsrörelser. Vi valde även denna månad att nettoöka vår exponering mot Ica Gruppen som nu är bland topp 15 största innehaven i fonden. Även Ica arbetar som många andra bolag med att amortera ned sin skuld och sålde därför en stor lagerfastighet under månaden som ett led i att nå närmare sitt skuldsättningsmål. Samtidigt som sentimentet påverkade portföljen över lag så levererade fondens största innehav, däribland storbankerna, och var bland de största bidragsgivare till avkastningen. Ett innehav som också låg högt upp bland positiva bidragsgivare är Corem som under månaden annonserade avsiktsförklaringar om att sälja fastigheter till ett värde om dryga 12 miljarder kronor vilket fick obligationerna att handla upp.

Lyfter vi blicken så är portföljen defensivt positionerad för att klara olika konjunkturella utfall men i takt med att vi närmar oss en räntetopp och förfall i innehav som har handlat ner till oskäligt låga nivåer så förväntas avkastningen komma i kapp. Med andra ord ser vi med försiktig tillförsikt på framtiden.


Författare

Maria Andersson

BSc i nationalekonomi från bland annat Göteborgs universitet. I finansbranschen sedan 2006 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2016. Förvaltar Carnegie Corporate Bond.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.