Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Fortsatt god vinstutveckling för indiska bolag

I Indien har vi nu fått de senaste kvartalsrapporterna för nästan alla bolag. Utvecklingen för Indiska företag ser fortsatt mycket god ut, oavsett om vi tittar på försäljningstillväxt, marginaler eller vinstutveckling. I banksektorn är det dock tydligt att nivån på de rekordhöga räntemarginaler vi såg i början av året var ohållbar. Detta är inte överraskande eftersom bankerna höjer räntan på inlåning med viss eftersläpning. Därför rapporterade flertalet banker lägre marginaler än tidigare.

En annan trend vi noterat i finansbranschen är att avsättningarna för kreditförluster steg det senaste kvartalet. Bankerna generellt har ökat sin utlåning med 20-25 procent det senaste året. Finansbolagen har expanderat i ännu snabbare takt. Bajaj Finance ökade sin utlåning med över 30 procent för att nämna ett exempel. Det är kanske inte så märkligt att några av alla nya kunder riskerar att få problem och än så länge gör finansbolagen ökade avsättningar från låga nivåer och i proaktivt syfte.

För industribolagen fick vi överlag mycket starka rapporter. Speciellt för bolag verksamma inom infrastruktur och för leverantörer av material till denna sektor samt till ökad elektrifiering av landet. Orderböckerna är välfyllda vilket borgar för fortsatt god tillväxt framöver. För några bolag såg vi dock tecken på lägre marginaler som ett resultat av att kostnadsläget ökat samt i vissa fall sämre produktmix i försäljningen.
En annan trend som varit tydligt ett tag är att Indiens IT-servicebolag utvecklas sämre, med lägre tillväxt i orderingång och marginaler under press. Detta hänför sig till lägre global efterfrågan, till exempel från den amerikanska banksektorn, i och med att 90 procent av omsättningen sker utanför Indien. I fonden minskade vi redan i våras exponeringen mot sektorn.

Med beaktande av ovanstående är vi ändå nöjda med utvecklingen för fondens innehav. Icici bank ökade sin vinst med 17 procent. För Bajaj Finance steg vinsten med 30 procent och man uppnådde även en avkastning på eget kapital på 22 procent. Supreme Industries försäljning steg med hela 37 procent. Kei Industries ökade sin försäljning med 14 procent, men såg viss marginalpress. Ultratech Cement, Infosys och Titan Industries rapporterade lägre vinst än förväntat.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.