Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Fortsatt goda möjligheter att hitta hållbara krediter

Under månaden har marknadsräntorna fortsatt uppåt och Riksbanken gjorde en ordentlig kovändning och slog till med en höjning av reporäntan redan nu (att jämföra med deras budskap om tidigast 2024 för ett par månader sen). Riksbankens förväntningar om reporäntan är nu 1% Q1 2023 och 1,8% Q2 2025. Eftersom fonden till stor del består av obligationer med rörlig ränta så kommer Riksbankens höjning resultera i att fondens förräntningstakt ökar.

Riskaptiten har varit lite åt det svagare hållet, drivet av högre räntor, utvecklingen i Ukraina, logistik och komponentproblem men också till viss del ny spridning av covid-19. Den svaga riskaptiten har framför allt speglat sig i index och den europeiska marknaden medan obligationspriser i Norden har klarat sig lite bättre efter en relativt lugn period med färre transaktioner i både primär- och sekundärmarknaden än normalt.

Fonden har under månaden investerat i M2 som är Rutger Arnhults ägarbolag som har innehav i bland annat Castellum, Sagax, Wästbygg och en del egna fastigheter. Många av innehaven har väldigt starkt hållbarhetsarbete, framför allt Castellum och Wästbygg är ledande inom ESG i sina respektive segment. Fjord1 som vi investerade i under mars annonserade i slutet av denna månad att de refinansierat sig och köper därför tillbaka sina obligationer till ett pris cirka två procentenheter högre än vad vi köpte för. Detta är ett bra exempel på hur vi försöker skapa meravkastning till fonden (utöver löpande kupongbetalningar) genom att hitta case där tidiga återköp är troliga och ger möjlighet till uppsida.

Genom vår hållbarhetsanalys ser vi fortsatt goda möjligheter att hitta hållbara krediter som genererar god avkastning samtidigt som vi bedömer att dessa bolag har lägre risker.

Författare

Magnus Gustafsson

Fil mag i statskunskap. På Carnegie Fonder sedan 2014 och i branschen sedan 1996. Förvaltar Carnegie Total, Carnegie SPAR Global & Carnegie SPAR Balanserad.

Relaterat innehåll

Carnegie Fastighetsfond Norden, Nyhet

Rimliga rapporter från fastighetsbolagen

Nyhet

Späckat med intressanta fastighetsnyheter

Nyhet

Kallelse till extra bolagsstämma