Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

Fortsatt i limbo

Efter ett par månaders nedgång vände börsen upp igen under oktober. Största anledningen är troligtvis så enkel som att det kommit för mycket på kort sikt. Året har bjudit på ett flertal tjuvstarter men tyvärr utan kraft att bryta den negativa trenden.

Vi befinner oss fortsatt i limbo mellan en annalkande lågkonjunktur och bolagsvinster som hålls uppe av en försenad och utdragen återhämtning efter pandemin. Det är svårt att se en börs som drivs av vinster men värderingarna har kommit ner och ger ett ordentligt stöd på sina håll. Dessutom börjar vi skönja peaken på inflationen när många insatsvaror faller i pris, vilket minskar oron. Men gissningsvis lär svängningarna på börsen bestå ett tag till.

På nyhetsfronten har vi parallellt med att en ny regering installerat sig i Rosenbad fått rapporter för det tredje kvartalet. Bolagens försäljning har aggregat levt upp till marknadens förväntningar drivet av inbyggda kuddar i orderböcker, prishöjningar och en svag krona. Däremot var vinster och marginaler återigen tyngda av ökade priser på råmaterial, el samt komponentsbrist. I vanlig ordning var marknaden kortsiktig och nervös med stora kursreaktioner på rapportdagen.

Energiförsörjning var en av huvudpunkterna i Tidöavtalet, som högerpartierna enats kring. Slopade satsningar på utbyggnaden av elnäten till havs tolkades initialt väldigt negativt för framför allt OX2.


Detta kan dock avfärdas då bolaget aldrig varit beroende av anknytning till havs i sina projekt. Kursen i OX2 repade sig igen mot slutet av perioden men ihop med Arise är de två av månadens svagaste positioner i portföljen.

Svagt gick det även för en rad konsulter, bland annat Sweco. Försäljning och orderbok var starka i kvartalet men marginalerna var under press då bolaget ökat sin rekrytering av konsulter som ännu inte fakturerar fullt ut. Bolaget ser dock att efterfrågan är fortsatt stark och lyfter särskilt fram i energi och infrastruktur. Även Nibe har uppvisat en svag utveckling i kölvattnet av en rad nedgraderingar och fortsatt oro för komponentsbrist. Detta trots att branschkollegor och underleverantörer som redan rapporterat pekar på fortsatt stark utveckling.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.