Stäng
Språk
Meny

Fortsatt oroligt börsår

Med april så kom såväl rapportsäsong som ett stort antal bolagsstämmor med påföljande utdelningar. Med rapporterna fick vi se hur bolagen hanterat ytterligare ansträngda försörjningskedjor och kostnadsinflation i kölvattnet av Rysslands invasion av Ukraina. Den svenska Riksbanken ådrog sig mycket intresse då marknaden hade prisat in stor chans för en höjning redan i april medan konsensus bland ekonomer var att någon sådan inte skulle ske förrän i juni.

Svaret blev en höjning på 25 punkter i kombination med en höjd räntebana och planer för minskade stödköp av obligationer.

Vår samlade bild är att rapporterna över lag var tämligen goda. Bolagen uppvisade stark orderingång, och en god försäljningsutveckling där prisökningar gav stöd till den organiska tillväxten. Marginaler var stabila, vilket betyder att den operationella hävstången var relativt låg pga den ansträngda försörjningssituationen. Som aggregat så höjde analytikerna estimaten något.

Däremot var reaktionerna på rapporterna generellt åt det negativa hållet, och april kom att bli ännu en utmanande börsmånad. Det var tydligt att marknaden snarare fokuserade på en oro hur högre priser och räntor kommer att påverka konsumenter och konjunktur än nivån på lönsamhet i första kvartalet.

För Sverigefonden så var det tydligt att mer defensiva innehav som de senaste åren haft svårt att följa med index, nu tillhörde de stabilare under kvartalet. Hit hör Essity som fick en mycket positiv reaktion på sin rapport men även Telia. Bankrapporterna bör också framhållas som tillhörande de vilka fick positiva reaktioner, och som därtill gynnas av högre korträntor.

Sampo sålde sitt sista innehav i Nordea i slutet av månaden genom en blockförsäljning, och Sverigefonden passade på att öka innehavet något. Vi använde också kassa från utdelningar till att öka innehaven i Alfa Laval och Getinge, två aktier som vi anser fick oförtjänt stora kursfall i samband med sina rapporter. Vi ökade också i Assa Abloy och Atlas Copco. Även om orosmolnen nu synes hopa sig vid horisonten vill vi påpeka att aktier över tid ger ett gott skydd mot inflation, att Sverigefonden äger stabila bolag med starka marknadspositioner god lönsamhet, och stabila balansräkningar (direktavkastningen på våra innehav ligger på väl över 3%, därtill tillkommer aktieåterköp). I turbulenta tider vill vi också påminna om att ett regelbundet sparande ytterligare sprider riskerna på börsen.

Mer om fonden

Carnegie Sverigefond A

Carnegie Sverigefond investerar i svenska börsnoterade aktier och innehåller landets bästa och mest stabila bolag. Vi investerar långsiktigt i värdebolag – bolag med hållbara verksamheter, starka balansräkningar och goda utdelningsmöjligheter. Carnegie Sverigefond...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Börsfrossa i juni
Carnegie Sverigefond

Börsfrossa i juni

Juni kom att bli en extremt svag börsmånad, och även Sverigefonden föll kraftigt om än inte lika mycket som breda Sverigeindex. Vad var det då som gjorde att börsen rasade...

Mattias Sjödin 6 juli 2022
Holmen skapar värden i skogen
Carnegie Sverigefond

Holmen skapar värden i skogen

Maj månad som helhet slutade med relativt små rörelser på index såväl som för Sverigefonden men under månaden så var slagen stora. Marknadens fokus flyttades från kriget i Ukraina och...

Mattias Sjödin 3 juni 2022
Vilda svängar i mars
Carnegie Sverigefond

Vilda svängar i mars

Mars månad kom starkt att präglas av kriget i Ukraina vilket bröt ut i slutet av februari. Stort fokus hamnade på kraftigt höjda energi- och råvarupriser, fortsatt betydande störningar i...

Mattias Sjödin 1 april 2022