Stäng
Språk
Meny

Fortsatt positiv trend för fastigheter

Med starka kvartalsrapporter, positiva fastighetsaffärer och en oförändrad långränta under månaden, kvarstår det gynnsamma sentimentet för fastighetsaktier och sektorn utvecklades starkt på börsen. Trenden med fusioner och utköp i sektorn fortsätter också.

Under månaden lanserade Svenska Handelsfastigheter ett kontantbud på Tre Kronor (daglivarubutiker), ett av de mindre innehaven i fonden. I skrivande stund har Trophi fastigheter (tredje AP-fonden) presenterat ett konkurrerande högre bud och Svenska Handelsfastigheter har därefter höjt sitt bud. Vi tycker budnivån är rimlig men sitter tills vidare lugnt i båten. Tre Kronor borde också passa väl in i Cibus, men givet att fjärde AP-fonden är storägare i både Cibus och Svenska Handelsfastigheter lär det inte bli en budstrid dem emellan.

På temat fusioner och utköp så meddelade Henrik Saxborn att han avgår som VD för Castellum. Med en ny VD som sannolikt kommer att bli mer samspelt med huvudägaren och styrelseordföranden Rutger Arnhult, ökar sannolikheten för en sammanslagning av det nya Corem (inklusive Klövern) med Castellum.

”Hotell har det fortsatt tufft: Pandox substansvärde föll med 10 procent i årstakt och fastighetsvärdena minskade med 0,7 procent under det första kvartalet i år.”

En stor del av fastighetsbolagen har hunnit släppa sina kvartalssiffror för årets första kvartal. För dessa bolag har substansvärdet ökat med i snitt 15 procent i årstakt (justerat för utdelning). Under första kvartalet har fastighetsvärdena i snitt ökat med 1,3 procent. Fastighetsvärderingarna har fått stöd av en stark transaktionsmarknad som visar på stabila till fallande avkastningskrav. Den högsta substansvärdestillväxten redovisade fastighetsbolag med lager/logistik med en ökning i årstakt på i snitt 33 procent. Motsvarande siffra för hyresbostäder uppgår till 18 procent och för kontor till 12 procent. Hotell har det fortsatt tufft: Pandox substansvärde föll med 10 procent i årstakt och fastighetsvärdena minskade med 0,7 procent under det första kvartalet i år.

Kontorsfastigheter har visat stabila värden på direktmarknaden och affärer i Stockholms innerstad har gjorts på höga nivåer de senaste månaderna. Däremot har uthyrningsmarknaden för kontor varit fortsatt lite avvaktande. Atrium, Klövern och Vasakronan rapporterade negativ nettouthyrning medan Castellum, Fabege, Kungsleden och Wihlborgs rapporterade positiv nettouthyrning under kvartalet. Atrium, Castellum och Fabege har lanserat återköpsprogram efter rapporterna.

Fondens utveckling och förändring av innehav

Fonden steg med nästan 10 procent under april och var därmed en av de allra starkaste fonderna i Sverige under månaden. Bland våra innehav i portföljen har Amasten och Samhällsbyggnadsbolaget gått bäst, medan Entra och Magnolia har gått sämst under månaden. Störst positivt bidrag till vår portfölj har positionerna i Balder och Samhällsbyggnadsbolaget givit, medan Magnolia och Entra har påverkat avkastningen mest negativt.

Vad gäller förändringar i portföljen så har vi bara gjort mindre justeringar under månaden. Nämnas kan att vi har ökat något i Castellum, Atrium Ljungberg och Skanska. Vi deltog även i den rabatterade placingen av egna aktier i Wallenstam. Främst tack vare stark kursutveckling efter nyemissionen har även Catena ökat i vikt. Vi har även fortsatt minska något i Sagax, drivet av den starka kursutvecklingen kombinerat med flera insiderförsäljningar. En något svagare kursutveckling har inneburit att andelen i Corem, Klövern och Entra har minskat något.

Mer om fonden

Carnegie Fastighetsfond Norden A

Carnegie Fastighetsfond Norden finns också i andelsklasserna: B och C. Carnegie Fastighetsfond Norden investerar i fastighetsaktier på den nordiska aktiemarknaden. Vi investerar långsiktigt, huvudsakligen i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Två trevliga tillskott toppar tillväxten
Carnegie Fastighetsfond

Två trevliga tillskott toppar tillväxten

Efter flera starka månader föll fastighetsbolagen tillbaka något under december. Sentimentet påverkades negativt av ökad corona-spridning och en mer hökaktig amerikansk centralbank. En hög aktivitet för sektorn vad gäller nyemissioner...

Jonas Andersson 7 januari 2022
Negativ realränta är mumma för fastigheter
Carnegie Fastighetsfond

Negativ realränta är mumma för fastigheter

Fastighetsbolagen utvecklades starkt på börsen och bättre än börsen som helhet under månaden. Drivkrafterna var framför allt sjunkande långräntor, hög inflation och fortsatt bra kvartalsrapporter för det tredje kvartalet. Den...

Jonas Andersson 6 december 2021
Från teknisk attaché i Tyskland till förvaltare
Carnegie Fastighetsfond

Från teknisk attaché i Tyskland till förvaltare

Vägen till att bli förvaltare är inte alltid självklar. För Jonas Andersson gick den via en arkitektfirma, svenska ambassaden i Tyskland och SAS pilotutbildning. Nu är Jonas förvaltare av Carnegie...

Kristina Flintull 29 november 2021