Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Småbolagsfond

Fortsatt positiva till Crayon

Det är en fortsatt svårnavigerad småbolagsmiljö med ett generellt negativt tolkningsföreträde. Även om våra bolag har hållit emot ganska bra så har vi sett en del stora rörelser.

Ett av våra bolag som fick ett negativt börsmottagande på sin rapport var Crayon. Crayon är en value-add licenspartner som hjälper kunder med mjukvaruhantering, molntjänster och annan konsultation. Det är en av Microsofts 5 största återförsäljare och har över tid vuxit i linje med Microsofts Cloud-verksamhet. Bolaget drivs av den ökande datahanteringen i världen och därmed av cloudmigreringen som händer här och nu i en större skala än vi sett förut. Bolaget har över de senaste åren vuxit väldigt fort både organiskt och genom förvärv. Enligt våra estimat så kommer omsättningen öka 25 procent i år och vi förväntar oss att bolaget kommer växa organiskt över 15 procent i genomsnitt över flertalet år framöver.

För ett bolag som värderas till EV/EBIT 10x, så låter det rätt billigt, där marginalresan dessutom precis börjat i flertalet marknader genom ökad skala och bättre position som återförsäljare. Bolaget har en svår kassaflödescykel, vilket vi inser drar upp riskpremien. Dessutom har konsulter det tufft just nu, vilket även märks på Crayons konsultverksamhet. Men till skillnad från många andra IT-konsulter så växer bolaget, och har skalfördelar. Det, i kombination med en försenad betalning på över 400m NOK som väntas komma H2, gör att vi står lite konfunderade till varför bolaget värderas så lågt. Vi är fortsatt positiva till Crayon.

Författare

Mattias Montgomery

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 2019 och har arbetat i finansbranschen sedan 2014.