Stäng

Fortsatt räntefokus

Centralbanker har det pratats om i leda och december var återigen deras månad då den amerikanska centralbanken valde att slutligen frångå nollränta och besluta om en räntehöjning, den första på drygt nio år. 0,25 procent, som den nya räntan är, får dock fortfarande betraktas som expansiv penningpolitik.

Detta var som vi skrev under föregående månad väntat och marknaden reagerade positivt på detta. Man ska dock ha i åtanke att den europeiska centralbanken befinner sig mitt i sina stödköp och är fortsatt expansiv och som bekant kommer nog Riksbanken ta rygg på detta beteende för att inte förstärka kronan och ge yterliggare deflationistiska signaler till marknaden.

En tioårig svensk statsobligation handlas på drygt 1,0 procent och vi har fått en brantare räntekurva. Stockholms interbankränta har under december faktiskt också gått upp men är fortsatt i negativt territorium på drygt 0,3 procent.

Carnegie Obligationsfond backade med 0,6 procent drivet av att räntor gick upp under november och har gått upp 0,1 procent under 2015. Vi ligger kvar med en duration runt 3,4 år, vilket är i det lägre spannet av fondens mandat. Detta ska jämföras med index som ligger runt 5,5 år.

Med negativ ränta upp till fyra år på statsobligationer och rörliga referensräntor kan inte löpande avkastning bli positiv i tillgångslaget men kan det däremot om räntor fortsätter falla. Den stora frågan är om inflationen vänder så Riksbanken kan höja styrräntorna och återgå till mer normala nivåer.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Flyttlasset går från GBG till STHLM

Flyttlasset går från GBG till STHLM

Svenska marknadsräntor föll tillbaka något under efter svag inflationsstatistik för att sedan åter stiga efter en stark BNP-siffra i slutet av februari. Stibor noterades marginellt högre och avslutade månaden på...

Mikael Engvall 4 mars 2019