Stäng
Språk
Meny

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond

Efter ett par lugna sommarmånader började marknadsaktiviteten sakta men säkert att stiga igen under slutet av augusti. Mot bakgrund av bristande utbud, starka fondflöden och överlag godkända rapporter har risksentimentet fortsatt varit gott.

Boris Johnson har vädjat till drottningen om att få ajournera parlamentet, vilket i praktiken hindrar dem från att stoppa en hård Brexit. Relationen mellan USA och Kina fortsätter att vara binär och spretiga konjunktursignaler fortsätter att få börserna att växla mellan eufori och förtvivlan.

Kombinationen av osäkerhetsfaktorer gör att omgivningen blir alltmer svårnavigerad och under den senaste tiden har vi bland annat fått se världens centralbanker vända om helt. FED har sänkt räntan, ECB har signalerat planer om nya stimulanspaket och Riksbankens ledamöter trevar på policy. Detta har fått långa räntor att återigen falla.

Carnegie Corporate Bond

RÄNTETEAM. Daniel Gustafsson, Maria Andersson och Niklas Edman.

Under sommaren fortsatte riskaptiten att vara god och likviditeten stark, vilket i kombination med duvaktiga centralbanker fått tillgångspriser att fortsatt stiga. När den nordiska primärmarknaden sakta men säkert började komma igång under senare delen av augusti var det fortsatt gynnsamt för bolagen att söka finansiering. Vi deltog bland annat i emissioner från Bonheur och Ocean Yield. Europa har som vanligt semester under augusti och aktiviteten därifrån var relativt låg.

Mot slutet av månaden kom rapporterna från våra high yield-bolag och vi kan konstatera att det är framtidsutsikterna som blir lidande av de politiska oroligheterna och sviktande konjunktursignaler även om resultaten överlag är godkända. Marknaderna handlades relativt stabilt under månaden och merparten av avkastningen kom från bolagens räntebetalningar även om vi fortsatt ser den del positiva specifika bolagshändelser.

Carnegie Corporate Bond 3 SEK utvecklades starkt under månaden och steg med 0,23 procent, vilket hittills summerar årets uppgång till 3,58 procent.

Framtiden

Trots en mycket stark utveckling första halvåret så upplever vi viss osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kopplat till eventuell avmattning av konjunkturen samt fortsatta geopolitiska spänningar. Vi fortsätter därför att bibehålla en något mer konservativ och balanserad portfölj. Historiskt har avkastningen drivits av ett gynnsamt riskklimat där vi sett stora prisuppgångar på krediter men framgent förväntar vi oss en mer normaliserad avkastning baserad på de underliggande kuponger som krediterna ger.