Stäng

Förutsättningar för ökad tillväxt

Den indiska marknaden föll tillbaka i januari, efter två månader med stark kursutveckling. Carnegie Indienfond föll i värde med 2,0 procent.

Indiens ekonomi är nu tillbaka i full swing. Antalet nya Covid-19 fall är i kraftigt avtagande och Indiens dödsfrekvens är lägre än i de flesta andra länder.

BNP för året 2020/21 väntas falla med 6-7 procent, men redan nästa år 2021/22 väntas en kraftig ökning av BNP med 12-13 procent. Företagsvinsterna ökar endast med 7 procent för bokslutsåret mars 2021 men redan nästa år ökar vinsterna med över 30 procent enligt prognosen. Givetvis spelar ett svagt utgångsläge med låga jämförelsetal roll här, men historiskt låga räntor parat med både global stimulans från centralbankerna såväl som kraftfulla åtgärder i Indiens statsbudget för 2021/22 ger förutsättningar för ökad tillväxt.

Imorse talade jag med Mr. Keki Mistry, CEO för HDFC Ltd, Indiens största huslåneinstitut. Jag har följt detta bolag i över tjugo år och det är förmodligen ett av Indiens absolut bäst skötta bolag med konsekvent strategi och hög lönsamhet. Indiens fastighetsmarknad har varit ute i kylan några år på grund av likviditetskris i finansbolagen, (utom för HDFC Ltd.), höga bostadpriser och byggare som haft för hög skuldsättning och inte kunnat färdigställa sina projekt. Nu är läget ett annat. Räntan för huslån ligger nu under 7 procent, vilket är historiskt lågt. Regeringen sänkte stämpelavgiften för bostäder från 5 procent till 2 procent i oktober vilket har satt fart på efterfrågan. Ett år som detta med global pandemi, ökade HDFC sin utlåning med 26 procent det tredje kvartalet, marginalerna ökar till 3,4 procent. Lägre upplåningskostnad ger ökad lönsamhet. Hela 80 procent av nyutlåningen går till köp av nya bostäder, dvs. köp gjorda de senaste fyra månaderna. Tidigare har utlåningen vuxit genom att HDFC tagit marknadsandelar från andra aktörer.

Indiens budget ger kraftig stimulans till ekonomin. Underskottet kommer visserligen att öka till 6,8 procent av BNP, men man är i gott sällskap av många andra länder i samma sits. Stora investeringar i infrastruktur, enkla billiga bostäder för de mindre bemedlade, (affordable housing) och nya skrotningsregler för lastbilar är positivt. Man vill också lösa ut kreditförlusterna från de statliga bankerna och flytta dem till ett separat bolag för omstrukturering. Ett par statliga banker och försäkringsbolag ska privatiseras. Fonden minskade innehaven i Reliance Industries och Hindustan Unilever denna månad. Vi ökade banker genom köp av Axis Bank samt ökade i Bharat Forge och Voltas.

 

Mer om fonden

Carnegie Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stark månad: investeringar i infrastruktur och nya stödåtgärder bidrog
Carnegie Indienfond

Stark månad: investeringar i infrastruktur och nya stödåtgärder bidrog

Den indiska marknaden utvecklades starkt i februari. Carnegie Indienfond steg i värde med 3,9 procent. En expansiv statsbudget med stora investeringar i infrastruktur, nya stödåtgärder och rekapitalisering av banksystemet innebar...

Gunnar Påhlson 4 mars 2021
”Stort inflöde av internationellt kapital till Indien”
Carnegie Indienfond

”Stort inflöde av internationellt kapital till Indien”

Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas mycket starkt i december. Carnegie Indienfond steg i värde med 4,6 procent. Efter det amerikanska presidentvalet i november präglades marknaden av ökad optimism globalt....

Gunnar Påhlson 8 januari 2021
”Marknaden nådde en ny all time high”
Carnegie Indienfond

”Marknaden nådde en ny all time high”

Den indiska marknaden utvecklades starkt i november. Carnegie Indienfond steg i värde med 5,3 procent. Den indiska börsen mottog rekordstora inflöden av utländskt kapital, 6 miljarder dollar, i november. En...

Gunnar Påhlson 2 december 2020