Stäng
Språk
Meny

Förvaltarna inför 2020: Ta haussen med en nypa salt

Nytt år och nytt decennium. Vad väntar? Här bjuder Carnegie Fonders förvaltare på några tankar om börsen, kreditmarknaden och bolag att hålla koll på.

Maria Andersson och Niklas Edman förvaltar kreditfonderna Carnegie High Yield Select och Carnegie Corporate Bond.

Kreditmarknaden – mer normal avkastning att vänta

Trots en mycket stark utveckling hittills på året så upplever vi viss osäkerhet gällande de globala utsikterna för risktillgångar kopplat till eventuell avmattning av konjunkturen samt fortsatta geopolitiska spänningar.

Vi fortsätter därför att bibehålla en något mer konservativ och balanserad portfölj. Historiskt har avkastningen drivits av ett gynnsamt riskklimat där vi sett stora prisuppgångar på krediter men framgent förväntar vi oss en mer normaliserad avkastning baserad på de underliggande kuponger som krediterna ger.
– Maria Andersson, Carnegie High Yield Select

Stockholmsbörsen – ta haussen med en nypa salt

De starka aktiemarknaderna får många bedömare att peka på att börsuppgången är ovanligt uthållig. Det stämmer i det fall startpunkten är den tidigare botten i samband med den förra recessionen. Men om cyklerna istället definitionsmässigt startar när tidigare uppgångar överträffats påbörjades nuvarande uppgång först 2013.

Sex år kan te sig långt men i jämförelse med tidigare cykler finns mycket tid kvar, jämför till exempel med uppgångsperioderna 1954–1972 och 1980–1999. För att inte tala om nedgångsperioden som pågick under åren 2000–2013.

Detta är naturligtvis en lek med siffror, men visar att argument om börsutvecklingen baserat på cyklers längd bör tas med en nypa salt.
– John Strömgren, Carnegie Strategifond

Alphabet fortsätter växa dubbelsiffrigt

Googles ägarbolag Alphabet är ett av bolagen som skärskådas när Carnegie Globals förvaltare Mikael Tarnawski-Berlin gästar Börslunch. Förutom Alphabet avhandlas det mexikanska försäkringsbolaget Qualitas, det amerikanska private equity-bolaget KKR och det kanadensiska snabbmatskonglomeratet MTY Food Group. Programledare: Gabriel Mellqvist

Spin-Off-favoriter i fastighetssektorn

Mattias Montgomery, assisterande förvaltare för nya Carnegie Spin-Off, gästar EFN och diskuterar utsikterna för fastighetssektorn. Från oktober 2019.

Strukturaffär #1 – Krockkudde i ABB

Vi gissar att ABB drar igång ett av de största återköpsprogrammen i svensk historia under nästa år i takt med att pengarna från Power Grids kommer in i böckerna. Därmed finns en krockkudde i aktien.

Vi tror också att bolaget kommer att förändra strukturen och därför passade vi ännu en gång på att köpa mer aktier i ABB som numera är ett av Carnegie Sverigefonds största innehav.
– Simon Blecher, Carnegie Sverigefond

Strukturaffär #2 – Lovande insteg i USA

Bufab, ett innehav i Carnegie Småbolagsfond, gör genom ett förvärv ett signifikant insteg på den amerikanska marknaden. Förvärvet med det talande namnet American Bolt & Screw är välskött, har en god lönsamhet och bidrar signifikant till Bufabs vinst per aktie.

Vi ser affären som positiv ur flera perspektiv. Att Bufab menar allvar med ett rejält insteg på en mycket stor marknad är spännande och helt rätt strategi enligt oss.

Det befäster också Bufabs ställning som ett förvärvsdrivet bolag. Denna typ av bolag åtnjuter mycket höga värderingar på Stockholmsbörsen så utöver den positiva effekten på vinst per aktie går det argumentera för att Bufabs värderingsmultiplar skall stiga.
– Viktor Henriksson, Carnegie Småbolagsfond

Strukturaffär #3 – Sammanslagning skapar attraktiv utmanare

Vi har tagit in Momentum Group som ett nytt innehav i Carnegie Micro Cap. Bolaget har lagt ett bud på sektorkollegan Swedol och vi tycker att affären är intressant och ser det nya sammanslagna bolaget som en attraktiv utmanare i branschen. Nu skall sägas att affären inte är i hamn ännu men eftersom Nordstjernan är huvudägare i båda bolagen ser vi en god sannolikhet till affär.

Swedol har länge presterat bättre än marknaden såväl avseende omsättningstillväxt som lönsamhet men kanske inte riktigt fått betalt för det av börsen. Momentum Group har en bit kvar till tillfredsställande nyckeltal, men det var inte så länge sedan bolaget knoppades av från Bergman & Beving och vi tror att det sammanslagna bolaget har goda förutsättningar till rejäla synergivinster och totalt sett god lönsamhetsförbättring.

I ljuset av det gör vi bedömningen att aktien är attraktivt värderad.
– Viktor Henriksson, Carnegie Micro Cap

7% i yield på Moskvabörsen – och mer kan det bli

Carnegie Rysslandsfond är en av årets starkaste fonder med en uppgång om 41,2 procent. Förvaltarna Karis Fries och Fredrik Colliander gästade nyligen Placerapodden och pratade om hur det är att investera i Ryssland och hur duon ser på den ryska börsen.

USA vs. Kina: nya strider i handelskriget

I november var jag på resa i Asien för att besöka nya och gamla företag. Jag åkte till Kina, Indonesien och till Vietnam denna gång. Under resan träffade jag tjugosju bolag på tio dagar.

Intrycket från de kinesiska företag jag möter är att de ser en tydlig avmattning i efterfrågan oavsett om det gäller bilar, konsumentvaror eller andra branscher. Detta ligger helt i linje med vad vi ser för ekonomins utveckling som helhet. Tillväxten ligger nu på 6 procent för BNP, vilket är historiskt lågt.

Tongångarna mellan USA och Kina har varit lite mildare nyligen. Kina förbinder sig att köpa amerikanskt spannmål och fläsk för 50 miljarder dollar. Det är fyra gånger mer än normalt och skulle i så fall bidra till att krympa USA:s handelsunderskott.

Viktigare för Trump är dock att gynna en grupp kärnväljare, bönderna i mellersta USA, som har drabbats hårt av handelskonflikten. Kina å sin sida köper gärna mer fläsk från USA just nu eftersom man på hemmaplan drabbats av den afrikanska svinpesten.

I motprestation för detta får Kina från USA, ingenting. Jo, Trump avstår från att verkställa sina hot om ökade importtariffer i december. Det är kanske därför som detta förslag till lösning inte kallas för ett handelsavtal i kinesisk media.

Hur som helst lyckas man inte lösa de viktiga frågorna i detta avtal utan följetongen fortsätter med all säkerhet nästa år.

– Gunnar Påhlson, Carnegie Asia

Tomra – en hållbar kredit helt rätt i tiden

Mikael Engvall och Mona Stenmark förvaltar Carnegie Likviditetsfond och Carnegie High Yield Select.

Det finns fortsatt en efterfrågan hos investerare och man kan inte notera att spreadarna gått isär i någon högre grad i dessa transaktioner. När det gäller krediter med kortare löptid finns det dock en större isärspreadning som har en del av sin förklaring i att vi går mot slutet av året, det vill säga säsongsmässiga anledningar som till exempel en minskad likviditet i marknaden.

Vi har deltagit i flera primärtransaktioner på sistone, bland annat norska Tomra som utvecklar och tillverkar återvinnings- och sorteringsmaskiner. De har en marknadsandel större än 50 procent och finns i mer än 80 marknader över hela världen.

Deras verksamhet ligger helt rätt i tiden ur ett hållbarhetsperspektiv med fokus på den cirkulära ekonomin. Bolaget emitterade en 3-årig och en 5-årig obligation till Nibor (den norska referensräntan) +50 och Nibor +75 punkter och fonden investerade i bägge.

Vi befinner oss i en lågräntemiljö vilket naturligtvis utgör en utmaning, men starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning.
– Mona Stenmark, Carnegie Investment Grade

Fler artiklar

”Varför sälja? Var ska man köpa i stället?”

”Varför sälja? Var ska man köpa i stället?”

Halvårsrapporterna har överlag varit starka, och mycket talar för fler uppköp på börsen. Men håll koll på inflationen, råvarupriserna och Kina, varnar Mattias Sjödin som förvaltar Carnegie Sverigefond tillsammans med...

Erik Amcoff 26 juli 2021
Blecher: Balansräkningen är full av pengar som kan användas till både förvärv och kommande utdelningar

Blecher: Balansräkningen är full av pengar som kan användas till både förvärv och kommande utdelningar

Vad har den extremt skicklige Johan Molin, ordförande i Sandvik, gemensamt med Industrivärden, Fredrik Lundberg och Carnegie Spin-Off? Samtliga har under våren ökat sitt innehav i Sandvik. Vi har förstås...

Simon Blecher 6 juli 2021
Nya namn: Storskogen och Svenska Handelsfastigheter

Nya namn: Storskogen och Svenska Handelsfastigheter

Under maj månad droppade de sista kvartalsrapporterna in och vi kan konstatera att bolagen överlag har kommit med stabila rapporter med få negativa överraskningar. Det har varit kontinuerlig hög aktivitet...

Mona Stenmark 3 juni 2021