Stäng
Språk
Meny

Framtiden ser ljus ut

April präglades av rejäla kursuppgångar drivet framförallt av de stora verkstadsbolagen. Börsen steg med 7,2 procent och småbolagsindex med 5,8 procent. Carnegie Småbolagsfonds innehav redovisade överlag tillfredsställande resultat för årets första kvartal. Fonden steg med 6,0 procent i april.

Byggmax var månadens bästa innehav med en uppgång om 39 procent. En hisnande uppgång givetvis, men det är värt att beakta att aktien haft en tråkig utveckling och faktiskt ändå är på en lägre nivå en för ett år sedan. Byggmax är enligt oss i grund och botten ett välskött bolag med en skicklig ledning och en attraktiv affärsmodell. Bolaget har låga omkostnader och erbjuder byggvaror till lägsta pris. Förvärvet av Skånska Byggvaror för drygt tre år sedan blev inte lyckat. Amorteringskraven som infördes bidrog till detta.

Stigande virkespriser, Byggmax viktigaste insatsvara, har slagit mot lönsamheten under 2017 och 2018. Den rekordvarma sommaren 2018 gjorde att hemmasnickrarna, bolagets kunder, tappade lusten att renovera och bygga altaner och låg på stranden istället. Idag är Skånska Byggvaror omstrukturerat och efter 8 kvartal av fallande omsättning noterades en god orderingång i Q1 och Q2 ser ut att bli ett kvartal med tillväxt.

Virkespriserna faller nu, och ser ut att fortsätta göra så, vilket får en stor positiv effekt på lönsamheten. April var vädermässigt gynnsamt och sannolikheten för att ännu en sommar med tropisk värme i vårt land får sägas vara låg. Kanske finns ett uppdämt behov efter förra sommaren. Att bostadsbyggandet faller har mycket liten betydelse för Byggmax eftersom man endast vänder sig till privatpersoner. Dock kan det bidra till lägre virkespriser vilket är bra för bolagets lönsamhet.  Aktien värderas lågt trots uppgången. Vi har ökat vårt innehav.

Dags för Carnegie Småbolagsfond? Öppna ISK!

Cloetta steg med 26 procent i april. Aktien har defensiva egenskaper, vilket vi uppskattar. Försäljning och lönsamhet har inte varit tillfredsställande det senaste året, därför var det positivt att se att såväl lönsamhet som försäljning överraskade under årets första kvartal. Försäljningen minskade förvisso med 3 procent men givet att förra årets försäljning fortfarande omfattade det nu tappade Coop-kontraktet samt att påsken låg i Q1 förra året var den siffran inte så dålig.

Vi förväntar oss en god försäljningsutveckling i det andra kvartalet drivet av påsk och lätta jämförelsetal. Att rörelsemarginalen var 10,6 procent i kvartalet var bättre än väntat och ett styrketecken givet valutamotvind och flaskhalsar i produktionen. Totalt sett en bra start på året och vi tror att aktiemarknaden får ett ökat förtroende för ledningen och bolagets utveckling under året. Aktien är lågt värderad och vi ökade vårt innehav i april.

Dometics kvartalsrapport tilldrog sig stort intresse. Det har publicerats en hel del negativ branschstatistik från framför allt den amerikanska husvagnsmarknaden så det fanns farhågor om en svag rapport. Mycket riktigt var den organiska försäljningsutvecklingen negativ men kanske inte så svag som man skulle kunna tro, förvärv och valutaeffekter gjorde att den redovisade försäljningen blev klart godkänd.

Bolaget lyckades försvara lönsamheten på ett imponerande sätt. När nu mycket tyder på att branschdata passerat det värsta kan vi konstatera att det inte blev så illa för Dometic och att framtiden ser ljus ut. Värderingen är klart lägre än för andra bolag på Stockholmsbörsen med liknande konsumentvaruexponering. Aktien steg med 22 procent i april.

 

 

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Stillfront förtjänar mer
Carnegie Småbolagsfond

Stillfront förtjänar mer

Carnegie Småbolagsfond steg med 1,5 procent i januari. Stillfront var månadens bästa innehav med en uppgång om 27 procent. Stillfront fortsätter sin framgångsrika kombination av stark organisk utveckling och värdeskapande...

Viktor Henriksson 10 februari 2020
Lågt värderat Fenix med framtiden för sig
Carnegie Småbolagsfond

Lågt värderat Fenix med framtiden för sig

Stockholmsbörsen ökade med 3,5 procent i december och Carnegie Småbolagsfond steg med 5,9 procent. Fenix Outdoor, med Fjällräven som viktigaste varumärke, var månadens mest positiva bidragsgivare och aktien steg med...

Viktor Henriksson 9 januari 2020
Hisnande siffror från Stillfront
Carnegie Småbolagsfond

Hisnande siffror från Stillfront

Stockholmsbörsen ökade med 2,0% i november, småbolagsindex var ännu något starkare med en uppgång om 4,2%. Carnegie Småbolagsfond steg med 5,6%. Förvaltaren Viktor Henriksson skriver om fyra av fondens innehav....

Viktor Henriksson 5 december 2019