Stäng

Från tech till råvaror

Världens börser fortsätter att utvecklas väl och den starka rapportsäsongen bekräftar styrkan i den ekonomiska återhämtningen. Vinsterna revideras upp och vi har ett fortsatt starkt stöd från världens centralbanker. Det finns naturligtvis orosmoln i form av till exempel höga värderingar och framför allt inom vissa sektorer på börsen. Inflationsförväntningarna har stigit och ledande indikatorer ser ut att ha nått sin topp för denna gång. Även inköpschefsindex har för de flesta större ekonomierna nått väldigt höga indexnivåer och visar fortsatt stark aktivitetsökning.

Tech-sektorn har utvecklats svagt medan råvarusektorn gått väldigt starkt under senare tid.

Industriföretagen går på högvarv och det i kombination med starka konsumtionssiffror, bör utgöra en stabil grund för stigande inflation. Amerikanska Federal Reserve kommunicerar att inflationen är kortvarig och att räntehöjningar dröjer. Den stora frågan är naturligtvis när Fed kommer att börja dra ner på tillgångsköpen? Troligtvis vill de se tydligare förbättringar främst inom arbetsmarknaden, innan de mer tydligt börjar signalera för ”tapering”. USA:s CPI steg till 4,2 procent i april, vilket är den högsta noteringen sedan 2008. Även kärninflationen mätt som PCE har stigit till 3,1 procent, vilket är den högsta nivån sedan början av 90-talet. Den amerikanska tioårsräntan har inte rört sig speciellt mycket under månaden och verkar just nu signalera att inflationstrycket även bedöms som tillfälligt av marknaden.

Europa har haft en hel del motvind, men under senare tid så syns tydliga tecken på vändning i euroområdet. Under förra året backade BNP för euroområdet med 6,6 procent i snitt. Nu ser vi att förväntningarna för innevarande år har stigit och ligger nu på 4,5 procent i BNP-tillväxt (IMF) för Europa under detta år. Vi ser allt starkare IFO-siffror och många av de europeiska börserna har uppvisat styrka både i absoluta och relativa termer de senaste månaderna.

Kryptovalutorna står åter i fokus och vi har under månaden sett stora kursfall för till exempel Bitcoin, Dogecoin och Etherum. Kina har förbjudit finansiella institut samt betalningsföretag att erbjuda tjänster relaterade till kryptovalutor. Det finns stora värden placerade i kryptovalutor och det är främst högrisktagare som lockas till tillgångsslaget, men vad händer om vi skulle få kraftiga fall, en negativ spiral, hur kommer det att påverka kapitalmarknaderna som helhet?  En påtaglig regleringsrisk och ökade kapitalskatter skulle kunna sätta press på krypto-marknaden framöver.

Konjunkturen och bolagsvinsterna utvecklas åt rätt håll och det ger stöd för en positiv hållning och en övervikt mot aktier som tillgångsslag. Aktiemarknaden har troligtvis den starkaste utvecklingen bakom sig och kortsiktigt har risken för en rekyl ökat, men mycket talar för en fortsatt uppgång efter en eventuell korrigering eller konsolideringsfas.

Carnegie Total Plus hade en positiv månad och steg med 0,1 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Rysslandsfond bäst med en uppgång på 6,3 procent. Även Carnegie Spin-Off, Carnegie Quality Companies och Carnegie Sverigefond utvecklades väl med en uppgång mellan 0,8 och 1,7 procent. Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 0,9 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 0,4 respektive 0,1 procent.

 

 

Mer om fonden

Fler artiklar

Behöver Fed strama åt?
Carnegie Total Plus

Behöver Fed strama åt?

Läget i den svenska ekonomin fortsätter att förbättras trots motvind i form av pandemin och dess effekter. Konjunkturinstitutets barometerindikator steg i mars till 105,3 från 103,8 i februari. Det är...

Magnus Gustafsson 6 april 2021
Orimligt högt värderade bolag
Carnegie Total Plus

Orimligt högt värderade bolag

Börsen fortsätter upp med stöd från vaccinationer och stimulanser, i hopp om en gradvis återgång till det normala. Positivt tolkningsföreträde råder och förväntningarna är höga på en återhämtning och normalisering...

Magnus Gustafsson 3 mars 2021
”Optimismen på både börs och konjunktur håller i sig”
Carnegie Total Plus

”Optimismen på både börs och konjunktur håller i sig”

Året har börjat starkt och många av världens börser stängde januari på plus. De största vinnarna hittade vi bland de asiatiska börserna, tex Kina (CSI 300) som steg med 6...

Magnus Gustafsson 5 februari 2021