Stäng
Språk
Meny

Frigg – ett framåtblickande beslutsstöd

Tillgångsallokering förklarar över 90 procent av portföljresultatet och är det centrala investeringsbeslutet vid förvaltning av breda investeringsportföljer. Ändå fattas många beslut med svaga beslutsunderlag, ofta med historiska data istället för framåtblickande prognoser som utgångspunkt.

Inför 2022 är utmaningarna dessutom ännu större än vanligt, med negativa realräntor och höga aktiemultiplar.

På ett webbinarium introducerar vi FRIGG, ett framåtblickande fundamentalt beslutsstöd för tillgångsallokering som bygger på 25 års utveckling där tillgångsprognoser löpande uppdateras vart efter värderingar och ekonomi utvecklas.

Vi diskuterar fem konkreta nyckelfrågor, där FRIGG bistår med beslutsunderlag.

1. Vad är långsiktigt förväntad avkastning på nuvarande portfölj?
2. Hur ser worst och best case ut över olika placeringshorisonter?
3. Är riskprofilen optimal beaktat målsättning, placeringshorisont och risktolerans?
4. Är portföljen effektiv eller kan avkastningen ökas till samma risk?
5. Kan portföljen justeras med taktisk allokering för att utnyttja kortsiktiga möjligheter inför 2022?

Webbinariet leds av Martin Martinelle som i studion sitter med Simon Reinius och Emanuel Furubo, förvaltare och utvecklare av FRIGG som är kärnan i Carnegie Fonder Investment Solutions.

Fler artiklar

”En trygg grundsten i långsiktigt sparande”

”En trygg grundsten i långsiktigt sparande”

På 40 snabba sekunder beskriver Simon Reinius målsättningen för Carnegie Global Quality Companies som investerar i precis vad fondnamnet är, globala kvalitetsbolag.

Simon Reinius 19 maj 2022
”Syns man inte finns man inte”

”Syns man inte finns man inte”

Med många resdagar träffar Johan Kruse kunder i hela Sverige för att inspirera rådgivare om Carnegie Fonders produktutbud och för att förstå kundens affär. Men med myror i brallan finns...

Kristina Flintull 4 maj 2022
Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 28 april 2022. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio med andelar...

Kristina Flintull 21 april 2022