Stäng

Fyra microbolag att hålla koll på

Carnegie Micro Cap

Stockholmsbörsen ökade med 2,0% i november, småbolagsindex var ännu något starkare med en uppgång om 4,2%. Carnegie Micro Cap steg med 7,1% och är upp 36,8% hittills i år. Förvaltaren Viktor Henriksson redogör för fyra viktiga innehav i fonden.

Bolagscase 1: Stillfront

Bolget som bidrog mest positivt till fondens utveckling i november med en kursuppgång om 34%. Spelutvecklaren är sedan länge ett viktigt innehav i fonden. I början av november presenterades ett resultat för årets tredje kvartal med en omsättningsökning om 64% och ett justerat rörelseresultat som ökar med 80%. Naturligtvis är samtliga dessa siffror hisnande.Det fina är dock att värderingen av aktien fortfarande är en bra bit under snittvärderingen av svenska småbolag. Det är anledningen till att vi äger aktien. I slutet av månaden anordnade Stillfront en mycket välbesökt kapitalmarknadsdag där nya mycket ambitiösa finansiella mål presenterades. Stillfronts ledning har en historik av att leverera på sina målsättningar och vi ser en god sannolikhet för att målen nås. Vi ser fortsatt aktien som attraktivt värderad.

Bolagscase 2: Momentum Group

Vi har tagit in Momentum Group som ett nytt innehav i portföljen. Bolaget har lagt ett bud på sektorkollegan Swedol och vi tycker att affären är intressant och ser det nya sammanslagna bolaget som en attraktiv utmanare i branschen. Nu skall sägas att affären inte är i hamn ännu men eftersom Nordstjernan är huvudägare i båda bolagen ser vi en god sannolikhet till affär.

Swedol har länge presterat bättre än marknaden såväl avseende omsättningstillväxt som lönsamhet men kanske inte riktigt fått betalt för det av börsen. Momentum Group har en bit kvar till tillfredsställande nyckeltal, men det var inte så länge sedan bolaget knoppades av från Bergman & Beving och vi tror att det sammanslagna bolaget har goda förutsättningar till rejäla synergivinster och totalt sett god lönsamhetsförbättring. I ljuset av det gör vi bedömningen att aktien är attraktivt värderad.

Carnegie Micro Cap är en del av vårt Select-erbjudande.
Läs mer om det här!

Bolagscase 3: Instalco

Instalco fortsätter sin respektingivande resa. I november redovisades resultatet för årets tredje kvartal och det var en imponerande läsning. Omsättningen växer med 42%, till stor del förvärvad tillväxt men en organisk tillväxt om 15% imponerar. Lönsamhet och kassaflöde ser också väldigt bra ut vilket ger en mycket god vinsttillväxt.Som grädde på moset kom i slutet av månaden så ett förvärv av det norska ventilationsbolaget Ventec. Det är tydligt att de förvärv Instalco gör får tydliga intäktssynergier tillsammans med andra bolag i koncernen och vi förväntar oss samma sak av Ventec. Instalcoaktien har presterat bra men värderingen ser fortsatt attraktiv ut givet den starka vinstutvecklingen. Aktien steg med 22% i november.

Bolagscase 4: Bufab

Bufab gör genom ett förvärv ett signifikant insteg på den amerikanska marknaden. Förvärvet med det talande namnet American Bolt & Screw är välskött, har en god lönsamhet och bidrar signifikant till Bufabs vinst per aktie. Vi ser affären som positiv ur flera perspektiv. Att Bufab menar allvar med ett rejält insteg på en mycket stor marknad är spännande och helt rätt strategi enligt oss. Det befäster också Bufabs ställning som ett förvärvsdrivet bolag. Denna typ av bolag åtnjuter mycket höga värderingar på stockholmsbörsen så utöver den positiva effekten på vinst per aktie går det argumentera för att Bufabs värderingsmultiplar skall stiga. Aktien steg med 20% i november.

Mer om fonden

Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 250 000 kronor, därefter kan kompletterande insättningar om minst 20...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap
Carnegie Micro Cap

Ändring av fondbestämmelser i Carnegie Micro Cap

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden Carnegie Micro Cap. Ändringarna berör främst villkoren för handel och görs i syfte att göra fonden tillgänglig för...

Viktor Henriksson 10 juli 2020
Attraktiva värderingar i fokus
Carnegie Micro Cap

Attraktiva värderingar i fokus

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 7,6 procent. Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskande stark och indikerade...

Viktor Henriksson 3 juli 2020
Instalcos börsresa imponerar
Carnegie Micro Cap

Instalcos börsresa imponerar

Stockholmsbörsen steg med 5,5 procent i maj, småbolagsindex steg med 8,9 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 6,8 procent. Instalcon, Bulten och TF Bank i fokus under maj. Instalcos resa...

Viktor Henriksson 8 juni 2020