Stäng

Geopolitisk oro

Rysslandsfonden föll 2 procent i svenska kronor under månaden. Huvudorsaken var ökad geopolitisk oro. Ryssland ökade sin militära närvaro vid den ukrainska gränsen för att sedan lika snabbt dra den tillbaka igen. Det är oklart vilket syftet med detta var, men förmodligen var det att skicka ett kraftigt budskap till ukrainarna. Åtgärderna skapade givetvis volatilitet på marknaderna.

Navalnys hälsa har också den skapat oro. Det gick rykten om att han var mycket sjuk och nära döden. USA:s ”National Security Avisor” Jake Sullivan deklarerade att den ryska regeringen skulle hållas ansvarig för Navalnys eventuella bortgång, vilket knappast förbättrade humöret på den ryska börsen. USA införde också ytterligare sanktioner mot Ryssland. Den mest uppmärksammade åtgärden var att amerikanska banker förbjuds att köpa ny rysk statsskuld, så kallade OFZ. Marknaden hade dock väl prisat in detta och reaktionerna blev måttliga. Det var snarats en känsla av att det var skönt att det inte blev värre.

USA:s president Biden ringde opåkallat upp president Putin i mitten av april. Huvudorsaken till samtalet var att lugna ner situationen i Ukraina. Det mest oväntade resultatet var en inbjudan till ett bilateralt möte någon gång under de närmaste månaderna för att diskutera relationerna mellan Ryssland och USA. Både rubeln och den ryska börsen steg omedelbart på nyheten.

Den ryska gasproduktionen steg med hela 12 procent i mars jämfört med mars förra året. I huvudsak Gazprom och Novatek har ökat produktionen. Bolagen lyckas möta en mycket stark internationell efterfrågan.

De ekonomiska indikatorerna för mars pekar på en mycket stark återhämtning. Industriproduktionen i form av metaller, maskiner, utrustning och konsumtionsvaror växer kraftigt samtidigt som hushållens efterfrågan stiger.

Putins ”state of the nation” tal innehöll inga överraskningar. Han avhöll sig från att kritisera USA och resten av västländerna och fokuserade i stället på situationen i landet. Inga större ekonomiska satsningar föreslogs heller.

En större börsintroduktion gjordes på Moskvabörsen. Det var skogsbolaget Segezha som introducerades. Fonden deltog dock inte.

Mer om fonden

Carnegie Rysslandsfond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Bra resultat för InterRao. LSR, Mail, Polymetal, Alrosa och Lukoil
Carnegie Rysslandsfond

Bra resultat för InterRao. LSR, Mail, Polymetal, Alrosa och Lukoil

Rysslandsfonden steg 7 procent under månaden trots att risken för sanktioner knappast har minskat. Kronförsvagningen var bidragande till att fondens värde i svenska kronor steg. Oljeprisutvecklingen hade också en positiv...

Fredrik Colliander 6 april 2021
”Februari var en stökig månad”
Carnegie Rysslandsfond

”Februari var en stökig månad”

Februari var en stökig månad. Den politiska risken är fortfarande förhöjd på grund av Navalnijfallet och de amerikanska långräntorna har börjat leta sig uppåt. Båda dessa orsaker har lett till...

Fredrik Colliander 3 mars 2021
Oro och ovanligheter påverkar
Carnegie Rysslandsfond

Oro och ovanligheter påverkar

Den ryska marknaden steg kraftigt i början av januari för att sedan snabbt falla tillbaka. Rysslandsfonden slutade januari på en uppgång på en halv procent medan marknaden föll något i...

Fredrik Colliander 3 februari 2021