Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Getlink och Central Japan Railway går som tåget på bra rapporter

Globala aktier hade en slagig utveckling under april där oro över inflation och konjunkturutveckling kontrasterades av en hittills överraskande stark rapportsäsong (eller mer exakt en överraskande lite dålig). Marknaden lugnade även ned sig något från bankkollapserna i mars och vi såg långa realräntor stärkas något under månaden.

Carnegie Listed Infrastructure hade positiv utveckling och klarade sig marginellt bättre än index under månaden. Bäst avkastande segment i portföljen var transportinfrastruktur, där både järnvägsbolag och vägbolag gick bra.

Franska Getlink, som sköter Eurotunnel, hade en stark månad efter att de rapporterat försäljningssiffror som var hela 126 % högre jämfört med samma kvartal förra året, vilket klart överträffade förväntningarna. Den starka tillväxten drevs till viss del av bra utveckling i transport men också från en kraftig ökning hos Eleclink, deras energiverksamhet som sköter elektricitettransmission över brittiska kanalen. Getlink är ett nytt innehav som vi tog in i portföljen under mars och som har haft en riktigt bra utvecklingen sedan dess.

Ett annat bolag som kom med en bra rapport var Central Japan Railway, som bland annat driver Shinkansen mellan Tokyo och Osaka. De släppte årssiffror där både omsättning och vinster överträffade estimat. Omsättningen ökade med 50 % medan rörelseresultat uppgick till 375 miljarder JPY, vilket kan jämföras med 1,7 miljarder under förra året då man var väldigt hårt pressade av covid-nedstängningar. Här var dock kursreaktionen mer dämpad då bolagets förväntningar på kommande årsvinst var något mer konservativa än marknadens. Då ska sägas att bolaget ändå väntar sig en tillväxt i rörelseresultatet på 24 % under de närmsta 12 månaderna.

Infrastruktur fortsätter vara ett spännande område med många attraktiva egenskaper som inflationsskydd, naturliga monopol och stabil efterfrågan som är mindre påverkad av konjunktursvängningar. Hållbar infrastruktur har också långsiktig medvind från de massiva satsningar som görs för att lyckas i övergången till hållbara, cirkulera samhällen. Portföljen är väl positionerad för att avnjuta den långsiktiga tillväxten dessa och kommande infrastruktursatsningar kommer skapa.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.