Stäng
Språk
Meny

Globala giganter levererar

Globala aktier hade en stark period i oktober och återhämtade nedgångarna från september. Lägre långa realräntor och en stark rapportsäsong bidrog till den positiva utvecklingen. Framförallt gick cykliskt och energi starkt fram medan mer defensivt fortsatte halka efter.

 

Ur ett faktorperspektiv fortsatte tillväxt och momentum att gå bra medan värde laggade. Bäst avkastande sektorer i portföljen var finans och hälsovård, medan utvecklingen var svagast inom kommunikationstjänster och sällanköpsvaror.

Bäst avkastande bolag under månaden var Microsoft (+17,6%), Merck (+17,2%) och Novo Nordisk (+13,3%). Fonden hade även starka bidrag från några av de större innehaven, som BlackRock (+12,5%) och Alphabet (+10,8%). Microsoft levererade ännu en stark rapport med försäljning och vinster upp över 20% mot samma kvartal förra året. Azure och andra molnbaserade tjänster stod för de största bidragen, men även annonsintäkter och Office 365 växte bra.

Microsofts bolagsvärde har nu växt 50% sedan årsskiftet och handlas till drygt 35 gånger nästa års förväntade vinst. Med detta i beaktande började vi under månaden att vikta ned positionen. Merck, ett av världens största läkemedelsbolag, rapporterade också bra siffror med resultat som låg klart över marknadens estimat. Bolaget kom även med mer detaljer kring utvecklingen av deras Covid-behandling Molnupiravir som är under godkännande av europeiska och amerikanska myndigheter och bolaget förväntar sig producera åtminstone 30 miljoner doser till och med 2022.

BlackRock, världens största kapitalförvaltare, presenterade försäljningssiffror som steg 16% från föregående års kvartal och vinsten ökade med 23%, samtidigt som det förvaltade kapitalet ökade 21%. Bolaget hade 75 miljarder dollar i nettoflöden under kvartalet, varav 45 gick in i mer lönsamma aktivt förvaltade strategier. Alphabet fortsätter leverera.

Bolaget växte omsättning och vinster med 41% respektive 68%. Tillväxten var bred där annonsintäkter steg 43% och Google Cloud med 45%. Ändå fortsätter Alphabet att vara ett billigt bolag och handlas endast till gånger 23 nästa års förväntade vinst, samtidigt som motsvarande siffra för S&P 500 ligger på 22x.

Mer om fonden

Fler artiklar

Två nya innehav i portföljen
Carnegie Global Quality Companies

Två nya innehav i portföljen

Månaden bjöd på breda aktienedgångar drivet av bland annat ökad oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken FED utvecklade också sin tidslinje...

Emanuel Furubo 6 oktober 2021
Månadens prestation: Garmin
Carnegie Global Quality Companies

Månadens prestation: Garmin

Globala aktier hade ännu en positiv månad i augusti, den sjunde månaden i rad. Konjunkturokänsliga bolag gick bra under månadens inledande veckor när långa marknadsräntor började stiga. Detta mönster bröts...

Emanuel Furubo 3 september 2021
Marknadsrotation som favoriserade defensiva bolag och tillväxtfaktorer
Carnegie Global Quality Companies

Marknadsrotation som favoriserade defensiva bolag och tillväxtfaktorer

Globala aktier hade i sin helhet en positiv månad under juli men resultaten på världens börser var varierande. I Europa och USA utvecklades börserna bra men på de asiatiska marknaderna...

Emanuel Furubo 10 augusti 2021