Stäng
Språk
Meny

God kostnadskontroll och förbättrade marginaler

Marknad

April präglades av fortsatt gott risksentiment drivet av starkare makroekonomiska data som tyder på högre ekonomisk tillväxt och därav höga förväntningar inför bolagens Q1 rapporter även om återöppnandet går långsammare än väntat. Globalt är kreditmarginalerna inom High Yield nu tillbaka på pre-pandemiska nivåer samtidigt som investeraraptiten för nyemissioner är stark. Lokalt ser vi dock en stor premie på nordisk High Yield och trots en aktiv primärmarknad ter sig segmentet attraktivt både ur ett historiskt värderingsperspektiv och i en bredare jämförelse.

Portföljen

Än så länge vittnar de starka rapporterna om god kostnadskontroll och förbättrade marginaler även om vissa effekter bedöms vara temporära. Riskaptiten för strukturaffärer och M&A har fortsatt driva utvecklingen med flera positiva bolagsnyheter. Gamingbolaget Azerion aviserade nya förvärv och tvingades därmed refinansiera den utestående obligationen med en större anpassad till kapitalstrukturen för att fortsätta tillväxten där vi utöver attraktiva villkor i nya obligationen fick ca 7,7 procent i prispremie och räntekompensation. DDM, Tulip Oil och Oriflame refinansierade även de sina obligationer i förtid och vi har använt överlikviditeten till att bygga upp positioner i bland annat Arwidsro och 24 Storage, två intressanta bolag med potential att växa sig större över tid.

Den starka utvecklingen har fortsatt och fonden steg med 1,23 procent, vilket summerar årets uppgång till 5,31 procent samtidigt som årsavkastningen sedan start nu är klart över 5 procent per år.

Framtiden

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket Coronavirusets framfart också har visat. Trots stark återhämtningen är kreditmarginalerna på attraktiva nivåer. Fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer om fonden

Fler artiklar

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”
Carnegie High Yield Select

”Volatiliteten är hög och likaså osäkerheten om konjunkturläget”

Den makroekonomiska bilden divergerar där återgången efter covid bidrar till konsumtion samtidigt som inflationssiffror får centralbankerna att strama åt i rekordfart. Hushållens samlade framtidsutsikter blir alltjämt svagare när man ser...

Daniel Gustafsson 5 juli 2022
Marknadsklimat med större osäkerhet
Carnegie High Yield Select

Marknadsklimat med större osäkerhet

Återgången till det normala efter pandemin fortsätter att främja tillväxt och bidra till konsumtion samtidigt som nya nedstängningar i Kina stör det globala handelsflödet och kriget i Ukraina gör att...

Daniel Gustafsson 3 juni 2022
Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken
Carnegie High Yield Select

Månadens stora överraskning tillskrivs Riksbanken

Inflationssiffror haglar in på rekordnivåer fortsatt drivet av pandemin såväl som störningar i den globala ekonomin vilket har fått företrädesvis långa marknadsräntor att stiga kraftigt under inledningen av 2022. Månadens...

Daniel Gustafsson 5 maj 2022