Stäng

Goda förutsättningar för börsen

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 1,7 procent i december (+21,6 procent under 2019). Av fondens innehav utvecklades Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Rysslandsfond bäst med en uppgång på 5,9 respektive 4,9 procent. Även Carnegie Spin-Off och Carnegie Asia hade en bra månad och steg med 3,6 respektive 3,3 procent.

Ladda ned månadsrapporten som PDF

Börsåret avslutades med en stark decembermånad. Världens aktiemarknader har uppvisat imponerande uppgångar under året. En minskad rädsla för en global recession i kombination med centralbankernas
stimulans har bidragit till en ökad optimism bland investerarna. Men det kanske också är en av de mest
hatade uppgångarna, eftersom den bygger på låga räntor och därmed skapar en nervositet över att
marknaden blivit för beroende av ”easy money”.

Den svenska börsen har sedan 2009 stigit med imponerande 127 procent eller 215 procent inklusive utdelningar, dvs en årlig avkastning på cirka 12 procent. Men trots årets börsuppgång på 30 procent är vi enbart ungefär 4 procent högre än förra toppnoteringen, som noterades under slutet av april 2015. Efter en längre tids uppgång ökar naturligtvis risken för en korrigering, men förutsättningar för en fortsatt stark börs finns fortfarande, även om uppsidan är något begränsad.

Värderingsmultiplarna har kommit upp till relativt höga historiska nivåer, men de är inte extrema. Om vi däremot ser till riskpremien, som kan sägas vara den överavkastning som marknaden kräver utöver den riskfria räntan, så är bilden lite annorlunda. Trots årets kraftiga uppgång är riskpremien för att äga aktier relativt säkra statsobligationer högre än för två år sedan. Det är därmed svårt att se att långsiktiga placerare skulle överge börsen i detta läge. Om bolagsvinsterna inte faller och räntorna fortsätter att vara låga, bör börsen ha goda förutsättningar att utvecklas väl.

Europa

Den europeiska centralbanken lämnade styrräntan oförändrad under månaden. ECB upprepade att räntorna kommer att förbli låga till dess att de ser att inflationsutsikterna närmar sig målet. De kommunicerade även att de kommer fortsätta att nettoköpa statsobligationer för 20 miljarder euro per månad. IFO-index som baseras på en enkät bland ca 7000 företag som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland steg till 96,3 i december, jämfört med reviderade 95,1 föregående månad.

Det tyska inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin backade från 44,1 till 43,4 i december. Även inköpschefsindex för industrin i Europa minskade något efter två månader med uppgång, från 46,9 i november till 45,9 i december.

Sverige

Den svenska arbetsmarknaden bromsar in. Vi ser en relativt skarp uppgång i arbetslösheten, från
6,6 procent i oktober till 6,9 procent i november. Den ökande arbetslösheten förklaras av ett högre
arbetskraftsdeltagande snarare än sjunkande sysselsättning. Det innebär att fler personer söker
sig ut på arbetsmarknaden och ingår i statistiken i arbetskraften.

Inköpschefsindex för den svenska tillverkningsindustrin steg till 47,1 i december, en uppgång med 1,4 indexenheter jämfört med november. Det är fjärde månaden i rad som indexet är under 50-strecket dvs att ekonomin är i kontraktion.

Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin minskade i december, från 94,6 till 93,3. Nedgången förklaras främst av svagare signaler från tillverkningsindustrin samt tjänstesektorn. Trots senaste tidens svaga inflationssiffror höjde Riksbanken styrräntan med 25 punkter, för att lämna den negativa räntan bakom sig. Räntebanan lämnades oförändrad och den indikerar en första höjning någon gång under fjärde kvartalet 2022. Räntebeskedet möttes av kritik
från bland annat Konjunkturinstitutet som skrev att konjunkturavmattningen och svaga inflationsutsikter talar för att det hade varit bättre att lämna reporäntan oförändrad. Den svenska kronan stärktes under månaden och statsobligationsräntorna steg något.

USA

Fed lämnade som väntat styrräntan oförändrat efter senaste räntemötet. Prognoserna pekar på
en oförändrad ränta även under 2020. Powell upprepade att det kommer att krävas en ihållande
uppgång i inflationen innan det kan bli läge för en räntehöjning. I år har den amerikanska centralbanken sänkt räntan tre gånger, vilket bidragit till den starka utvecklingen på aktiemarknaden. Under 2019 har
S&P 500 gått upp med 36 procent, räknat i kronor. ISM inköpschefsindex för industrin backade till 47,2 i december jämfört med 48,1 i november.

Även Markits inköpschefsindex för industrin minskade något från 52,6 föregående månad till 52,4 i december. Men ligger fortfarande klart över 50-nivån som indikerar tillväxt i ekonomin.

Carnegie Total är en allokeringsfond som investerar i flera andra fonder. I Carnegie Total finns 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder, vilket innebär en god riskspridning.

Mer om fonden

Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Osäker valutgång bidrag till en ökad volatilitet på börsen
Carnegie Total

Osäker valutgång bidrag till en ökad volatilitet på börsen

Den andra vågen av Covid-19 rullar in över Europa och som en konsekvens har aktiemarknaderna vänt ner och uppvisat svaghet under månaden. Förhoppningar om att kunna undvika nya nedstängningar har...

Magnus Gustafsson 4 november 2020
Exceptionellt bra utveckling på aktiemarknaden
Carnegie Total

Exceptionellt bra utveckling på aktiemarknaden

Aktiemarknaden har utvecklats exceptionellt bra efter den branta nedgången vi såg under mars. Under månaden noterade både den svenska och den amerikanska aktiemarknaden (SIXRX respektive S&P500) sin högsta nivå (all...

Magnus Gustafsson 7 oktober 2020
Kommande månader kan präglas av fortsatta spänningar mellan USA och Kina
Carnegie Total

Kommande månader kan präglas av fortsatta spänningar mellan USA och Kina

Aktiemarknaden har utvecklats väl under sommarmånaderna i takt med att osäkerheten i ekonomin har minskat. Företagsrapporterna har under säsongen varit betydlig starkare än väntat och bidragit till en ökad optimism...

Magnus Gustafsson 2 september 2020