Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Indienfond

Goda utsikter för Indien – men hög värdering

Den indiska marknaden korrigerade under februari. Utsikterna för Indiens ekonomi ser positiva ut för det kommande året. Ekonomin växer med 5-6 procent, företagens vinster väntas stiga med 18-20 procent och i den statliga budgeten har man aviserat ökade satsningar på att bygga infrastruktur. Kvartalsrapporterna för de flesta bolagen i fonden visade god utveckling för omsättning och vinster.

Börsen befinner sig dock nära all time high-nivåer och värderingen ligger över normal nivå. Utländska investerare fortsätter att nettosälja indiska tillgångar då värderingsgapet till andra länder, bland andra Kina, är för stort.

Global riskaptit minskade i februari då synen på global inflation och hur amerikanska centralbanken, Fed, kommer att agera framöver ändrades. Allt för hög inflationsnivå innebär att Fed kommer att höja räntan ytterligare under våren.

En av Indiens största företagsgrupper, Adani Enterprise, anklagades under månaden för att ha styrt aktiekurserna i gruppens bolag via utländska skalbolag. Rapporten publicerades av Hindenburg Research, en amerikansk hedgefond. Resultatet blev att såväl Adani Enterprise som Adani Green och Adani Transmission, verksamma inom förnybar energi, föll kraftigt i värde. Huvudägaren Gautam Adani har byggt sitt imperium genom investeringar i kolgruvor, kolkraftverk och hamn- och logistikverksamhet. Eftersom bolagen har hög skuldsättning fanns det en oro för bankernas exponering mot gruppen. De privata banker som fonden investerat i har begränsad exponering mot Adanis företag samt fullgod säkerhet i projekttillgångar. Fonden har inga investeringar i Adanis bolag.

Under månaden minskades fondens investeringar i Reliance Industries, Infosys och i Icici Bank. Innehaven i Colgate och Dabur avyttrades helt. Nyinvestering gjordes i däcktillverkaren Apollo Tyres. Vi ökade innehaven i Supreme Industries, Kei Indistries, Mahindra & Mahindra Finance och i Bajaj Finance.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.