Stäng
Språk
Meny

Grön finansiering fortsätter växa explosionsartat

Kära investerare, det känns fantastiskt kul och inspirerande att få skriva första månadsbrevet för Carnegie High Yield. Vi är mycket stolta att äntligen ha lanserat vår nya medlem i ränteförvaltningen och tackar för förtroendet från er som investerare.

Hållbarhet är, tillsammans med avkastning, fondens primära mål. Investeringarna görs enligt ett ramverk vi tagit fram där utgångspunkten är att vi investerar i gröna, sociala och hållbarhetslänkande obligationer samt bolag som bidrar mot ett eller flera av FN:s 17 hållbarhetsmål. Vi gör som vanligt en helhetsbedömning av hållbarhetsarbetet genom vårt egenutvecklade analysverktyg CF Thor, samt utvecklat en ny modul för att koppla bolagets bidrag till FN:s hållbarhetsmål.

Under 2021 har grön finansiering fortsatt att växa explosionsartat, inte minst i Norden där det under första halvåret emitterades lika stora volymer som under helåret 2020. Vi ser inga tecken på att denna trend kommer vända, utan tvärtom kommer fondens investeringsunivers bara bli större och större. Att investera hållbart innebär inte bara att man främjar FN:s hållbarhetsmål utan också att många risker minimeras genom att investera i de bolag vi tror erbjuder varor och tjänster med en uthålligt hållbar efterfrågan även i framtiden. Tydliga exempel på detta är förnyelsebar energi, miljöcertifierade fastigheter, digital infrastruktur, utbildning, hållbara livsmedel och företag som fokuserar på återanvändning och återvinning. Vi har identifierat ett 60-tal bolag i branscher i framförallt Norden och norra Europa som vi tycker är högst intressanta utifrån både hållbarhet och avkastning som vi avser bygga portföljen med.

Portföljen

Vi lanserade fonden den 15 oktober och har per månadsskiftet en fullallokerad fond. Med det sagt är portföljen under uppbyggnad vilket innebär att den är något mer koncentrerad och har aningen högre yield än vi ser framför oss att den ska ha inom några månader. En normaliserad portfölj bedömer vi kommer att ha en genomsnittlig yield om 4–5% givet nuvarande marknadsläge. De största innehaven inkluderar flera bolag verksamma inom förnyelsebar energi, bland annat European Energy som utvecklar vind- och solkraftsparker, Alternus som äger solkraftsparker, FairWind som installerar och servar vindkraftsparker. Andra stora innehav inkluderar Bulk Infrastructure som utvecklar och äger datacenter drivna av förnyelsebar energi och Lakers Group som säljer och servar vattenpumpar. Just vattenpumpar står för ca 10% av global elkonsumtion och det finns stor potential att optimera dessa som ofta är feldimensionerade, något som Lakers har stort fokus på.

Avkastningen under de två första veckorna sedan starten uppgår till [0,48]%.

Portföljdata

Nuvarande portfölj

Målportfölj

Effektiv ränta (valutajusterad SEK %)

5,4%

4-5%

Kreditduration (år)

2,8

~3

Ränteduration (år)

0,5

~1

Mer om fonden

Carnegie High Yield 3 SEK

Carnegie High Yield är en kreditfond som kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav, med fokus på Norden och norra Europa. ”Vi väljer alltid bolag vi tror på långsiktigt. Oftast för...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fortsatt goda möjligheter att hitta hållbara krediter
Carnegie High Yield

Fortsatt goda möjligheter att hitta hållbara krediter

Under månaden har marknadsräntorna fortsatt uppåt och Riksbanken gjorde en ordentlig kovändning och slog till med en höjning av reporäntan redan nu (att jämföra med deras budskap om tidigast 2024...

Gustav Ekhagen 5 maj 2022
Viss återhämtning för risktillgångar
Carnegie High Yield

Viss återhämtning för risktillgångar

Den tragiska utvecklingen i Ukraina är fortsatt i fokus men bakom det humanitära lidandet försöker marknaden leta efter minsta tecken på deskalering vilket lett till viss återhämtning för risktillgångar under...

Gustav Ekhagen 5 april 2022
En ny generation tar plats

En ny generation tar plats

36 miljarder. Så mycket förvaltar Carnegie Fonder i räntefonder idag och i takt med att kapitalet växer utökas också ränteteamet med förvaltarna Daniel Gustafsson och Gustav Ekhagen. Sedan 2016 har...

Kristina Flintull 11 januari 2022