Stäng

Grön treåring från Sveaskog

Utveckling vi såg i slutet på mars, där priserna stabiliserades och köpare återvände till marknaderna, höll i sig i april. Carnegie Investment Grade steg under månaden med 1,28 procent.

Riksbanken valde att hålla räntan oförändrad och prioriterar andra vägar för att stötta i krisen, bl.a genom att köpa obligationer och certifikat. Ett stödpaket till fastighetsmarknaden är på tapeten där fastighetsbolagen uppmanas att sänka hyrorna med 50 procent till hyresgäster med behov och där staten sedan ersätter 25 procent av detta.

Inga större förändringar skedde i fonden under månaden. Efter en väldigt turbulent period såg vi en återhämtning i flertalet sektorer, men en som fortsatt gå svagt är skuldköpsbolag. Vi valde att avyttra vårt innehav i Intrum då vi ser fortsatta utmaningar för bolaget framöver. Vi har ökat vår exponering mot Ica som är en stabil, lönsam koncern med en defensiv verksamhet och dessutom är en av de få som ser en gynnsam effekt i krisen.

Vi deltog även i Sveaskogs emission av en grön treårig obligation.

Fastighetssektorn är ett diversifierat segment där bolagens olika exponeringar kommer att vara avgörande för hur hårt de drabbas av krisen. Vi har valt att minska exponeringen mot Castellum och Kungsleden som har sitt fokus på kontor och istället ökat något i Vacse som är verksamma inom samhällsfastigheter. Samhällsfastigheter och bostäder är de segment som erbjuder en större stabilitet än kommersiella fastigheter i rådande läge.

Under månaden fusionerades fonden CF Företagsobligationsfond med Carnegie Investment Grade. Detta innebar en ökning av det förvaltade kapitalet till 1,1 miljarder kronor. I övrigt förvaltas fonden fortsatt på samma sätt med oförändrat mandat.

I skrivande stund har flertalet kvartalsrapporter kommit ut och på det stora hela ser årets första kvartal relativt bra ut för många bolag. Men effekterna av coronaviruset kommer att bli mycket tydligare i de kommande kvartalen vilket bolagen är medvetna om. Det är fortfarande en stor osäkerhet och ovisshet om var i krisen vi befinner oss, men mitt i denna turbulens kan vi, om än med stor försiktighet, hitta möjligheter till intressanta långsiktiga investeringar.

 

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fokus blir bolagens Q2-rapporter
Carnegie Investment Grade

Fokus blir bolagens Q2-rapporter

Kreditmarknadens utveckling i juni följde den vi såg i maj med en hög aktivitet och allt tightare kreditmarginaler. Coronaviruset är i fortsatt fokus, men på många håll kan man se...

Mona Stenmark 2 juli 2020
Stark månad för krediter
Carnegie Investment Grade

Stark månad för krediter

Coronaviruset fortsätter att dominera nyhetsflödet globalt. Flertalet länder öppnar successivt upp och viss inbromsning av spridningen verkar kunna skönjas. Kreditmarknadens utveckling i maj följde den vi såg i april –...

Mona Stenmark 2 juni 2020
Genomförda fusioner 23 april 2020

Genomförda fusioner 23 april 2020

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och utveckla vårt fondsortiment. För att konsolidera vårt fondutbud samt uppnå effektivitetsvinster i förvaltningen genomfördes följande fyra fusioner den 23 april 2020. Klicka på...

Kristina Flintull 24 april 2020