Stäng
Språk
Meny

Grönt från Göteborg och 50-åring från svenska staten

Räntan för svenska statsobligationer kom ner under juni. Detta var i linje med ledande räntor globalt, även om FED:s signaler om eventuellt två räntehöjningar 2023 bidrog till en temporär ränterörelse åt andra hållet.

Månadens svenska inflationssiffror kom in något svagare än väntat men beaktat pandemins effekter och inverkan också på jämförelsetalen har vi beredskap för viss volatilitet och avvikelser i enskilda månadsdata. I mitten av månaden emitterade Riksgälden den hittills i särklass längsta statsobligationen med en löptid om hela 50 år. Räntan sattes till 1,386 procent och prisades utifrån en spread om 45 punkter relativt den fram till nu längsta statsobligationen med förfall 2045. Intresset var stort med över 50 miljarder kronor i boken jämfört med emissionsbelopp om 10 miljarder kronor. Obligationen väntas inom kort inkluderas i OMRX Treasury Bond index.

Under månaden var vi med i en ny grön obligation emitterad av Göteborgs Stad. Kommunen finansierar olika miljöprojekt inom bland annat förnyelsebar energi, kollektivtrafik, vattenrening och energieffektivisering inom ramen för sitt gröna ramverk. Obligationen som löper på 6 år ger oss en knapp halvprocent i årlig kupong och vi finansierade köpet genom avyttring av kortare obligationer utgivna av samma emittent.

Vi tog även en liten exponering i emissionen av statens nya långa obligation som vi beskrev ovan. Instrument med så lång löptid bli onekligen speciella till sin karaktär och att det, i brist på swap-kurva, prissätts relativt ett annat statspapper säger en del om att instrumentet bryter lite av ny mark för statens upplåning.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer utgivna av emittenter med mycket hög kreditkvalitet med fokus på stat, region och kommun samt på bostadsobligationer utgivna i svenska kronor. Fonden är känslig för rörelser i svenska räntor då räntebindningen är förhållandevis lång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022