Stäng
Språk
Meny

Grönt från Göteborg och 50-åring från svenska staten

Räntan för svenska statsobligationer kom ner under juni. Detta var i linje med ledande räntor globalt, även om FED:s signaler om eventuellt två räntehöjningar 2023 bidrog till en temporär ränterörelse åt andra hållet.

Månadens svenska inflationssiffror kom in något svagare än väntat men beaktat pandemins effekter och inverkan också på jämförelsetalen har vi beredskap för viss volatilitet och avvikelser i enskilda månadsdata. I mitten av månaden emitterade Riksgälden den hittills i särklass längsta statsobligationen med en löptid om hela 50 år. Räntan sattes till 1,386 procent och prisades utifrån en spread om 45 punkter relativt den fram till nu längsta statsobligationen med förfall 2045. Intresset var stort med över 50 miljarder kronor i boken jämfört med emissionsbelopp om 10 miljarder kronor. Obligationen väntas inom kort inkluderas i OMRX Treasury Bond index.

Under månaden var vi med i en ny grön obligation emitterad av Göteborgs Stad. Kommunen finansierar olika miljöprojekt inom bland annat förnyelsebar energi, kollektivtrafik, vattenrening och energieffektivisering inom ramen för sitt gröna ramverk. Obligationen som löper på 6 år ger oss en knapp halvprocent i årlig kupong och vi finansierade köpet genom avyttring av kortare obligationer utgivna av samma emittent.

Vi tog även en liten exponering i emissionen av statens nya långa obligation som vi beskrev ovan. Instrument med så lång löptid bli onekligen speciella till sin karaktär och att det, i brist på swap-kurva, prissätts relativt ett annat statspapper säger en del om att instrumentet bryter lite av ny mark för statens upplåning.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer utgivna av emittenter med mycket hög kreditkvalitet med fokus på stat, region och kommun samt på bostadsobligationer utgivna i svenska kronor. Fonden är känslig för rörelser i svenska räntor då räntebindningen är förhållandevis lång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Höga energipriser lyfter inflationen
Carnegie Obligationsfond

Höga energipriser lyfter inflationen

Den svenska inflationen för november var 3,6 procent i årstakt vilket var den högsta siffran på 28 år. Höga energipriser var en bidragande faktor och även om vi kan förväntas...

Mikael Engvall 7 januari 2022
Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp
Carnegie Obligationsfond

Riksbankens prognos och fördelning av tillgångsköp

Räntan för svenska statspapper rörde sig nedåt under november och rörelsen blev kraftfull mot slutet av månaden då oro för en ny virusvariant bidragit till ökad riskaversion. Fallande räntor ledde...

Mikael Engvall 2 december 2021
Grönt från Kommuninvest
Carnegie Obligationsfond

Grönt från Kommuninvest

Amerikanska räntor fortsatte uppåt under oktober. Centralbankschef Powell blir alltmer tydlig om att det är dags att börja minska tillgångsköpen, men ser samtidigt inte räntehöjningar som aktuella i närtid. Spekulationer...

Mona Stenmark 3 november 2021