Stäng
Språk
Meny

Grönt från Kommuninvest

Amerikanska räntor fortsatte uppåt under oktober. Centralbankschef Powell blir alltmer tydlig om att det är dags att börja minska tillgångsköpen, men ser samtidigt inte räntehöjningar som aktuella i närtid. Spekulationer om kommande räntehöjningar blir dock alltmer frekventa och i Europa såg vi hur framför allt korta och medellånga räntor rörde sig uppåt. Detta trots en fortsatt försiktig kommunikation från ECB. Mot slutet av månaden rörde sig kortare räntor uppåt även i Sverige samtidigt som det var en mer försiktig rörelse i långräntor.

Riksgälden reviderade i slutet av månaden ned sitt lånebehov vilket i sin tur kan bli en utmaning för Riksbankens tillgångsköp. Samtidigt är en stor del av tillgångsköpen numera riktat mot bostadsobligationer. Sett till de samlade köp som Riksbanken gjort och även inkluderar perioden före QE-programmet kopplat till Covid, har Riksbanken nu en större position i säkerställda bostadsobligationer jämfört med innehavet i svenska statsobligationer.

Kommuninvest genomförde under oktober en emission av 5 miljarder i gröna obligationer med en löptid om 7,5 år. Kommuninvest håller en samlad finansiering för Sveriges kommuner och det gröna ramverket inkluderar b la gröna byggnader, hållbara transporter och klimatanpassningsåtgärder. Kommuninvest betalade strax under 0,9% motsvarande en spread om 8 punkter över swapräntan. Totalt har Kommuninvest 57 miljarder kronor utestående i obligationer under sitt gröna ramverk och är med det Sveriges största emittent av gröna obligationer. Utöver den relativt långa obligationen i Kommuninvest köpte vi även en mindre post i en obligation utgiven av Stockholms samtidigt som vi avyttrade vårt innehav i Östersunds kommun där deras obligation med förfall i slutet av 2022 handlades till negativ yield till förfall.

Carnegie Obligationsfond investerar i obligationer med mycket hög kreditkvalitet, i huvudsak emitterade av stat, kommun och hypoteksbolag. Fondens innehav utgörs av likvida instrument där flertalet handlas med långtgående market maker åtaganden från svenska banker. Fonden håller förhållandevis långa obligationer med fast ränta och har därmed en tydlig exponering mot rörelser i svensk ränta.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik
Carnegie Obligationsfond

”The lady isn´t tapering” men Powell signalerar mer restriktiv penningpolitik

Den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell börjar nu kratta för ett besked om en nedtrappning av tillgångsköpen och sade att ett sådant kan komma redan i samband med nästa möte för...

Mikael Engvall 5 oktober 2021
Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp
Carnegie Obligationsfond

Försiktig kommunikation kring nedtrappning av tillgångsköp

Efter att globala räntor kommit ned tidigare under sommaren noterade vi något högre räntor under augusti. Mikael Engvall, förvaltare av Carnegie Obligationsfond sammanfattar augusti. Ifrån den amerikanska centralbankschefen Jerome Powell...

Mikael Engvall 1 september 2021
Grönt från Göteborg och 50-åring från svenska staten
Carnegie Obligationsfond

Grönt från Göteborg och 50-åring från svenska staten

Räntan för svenska statsobligationer kom ner under juni. Detta var i linje med ledande räntor globalt, även om FED:s signaler om eventuellt två räntehöjningar 2023 bidrog till en temporär ränterörelse...

Mikael Engvall 5 juli 2021