Stäng
Språk
Meny

Stark månad med nya gröna innehav

Vårvärmen tog överhand under april och riskaptiten fortsatte att vara god till följd av global lättnad där bland annat de politiska relationerna verkar mjukna. Carnegie High Yield Select steg med 1,01 procent i april och är därmed upp 3,82 procent hittills för året 2019.

Fed har mjuknat upp mot marknaden och implicerar snarare stimulerande än åtstramande åtgärder. Globala marknader fortsatte starkt under månaden även om vi mot slutet av april såg något av en avmattning/stabilisering inom europeisk high yield.

Maria Andersson förvaltar räntefonden Carnegie High Yield Select tillsammans med Niklas Edman.

God riskvilja och fortsatt gynnsamt klimat för emissioner har gjort att flera bolag tagit tillfället i akt och hämtat nytt kapital, antingen för tillväxt eller för kommande refinansiering.

Några av namnen inkluderar Navig8 och DDM som emitterat för att refinansiera uppkommande förfall på för bolagen attraktiva nivåer.

Även Heimstaden emitterade och genom en hybridobligation finansierade bolaget ett större förvärv av fastigheter i Holland.

Månadens stora nyhet kom dock från SBB som äntligen erhöll investment grade rating – något som förvisso varit bolaget ambition från start men som mötts av stor skepticism av marknaden.

Den ratingtrend som bolaget haft har varit gynnsam och innehavet hör till de största bidragsgivarna till fondens avkastning.

Fonden har även investerat i nya namn som Midsummer (grön) och Trianon (grön och social).

Midsummer tillverkar maskiner för produktion av solceller med så kallad tunnfilmsteknik som gör det möjligt att minska cellens vikt till en bråkdel av vanliga glaspaneler.

Bolaget har identifierat en intressant global nischmarknad på industrifastigheter där taket har begränsad bärighet.

Trianon är ett bostadsfastighetsbolag i Malmö som utvecklar och äger bostadsfastigheter i utsatta områden med syftet att integrera och bygga bort den segregation som finns.

Carnegie High Yield Select är vår spetsigaste kreditfond. Minsta insättning är 250 000 kronor.

Läs mer om Select-familjen här.

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fokus på sekundärmarknaden
Carnegie High Yield Select

Fokus på sekundärmarknaden

Inledningen på nya året fortsatte i linje med föregående års starka sentiment men kom snart av sig efter militära oroligheter mellan USA och Iran samt det kinesiska coronaviruset som sprider...

Maria Andersson 4 februari 2020
Högsta betyg för Niklas Edman tolv månader i rad

Högsta betyg för Niklas Edman tolv månader i rad

Ränteförvaltaren Niklas Edman som förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select har återigen tilldelats högsta betyg, AAA, av Citywire. Till skillnad från Morningstar utvärderar Citywire inte fonder, utan...

Kristina Flintull 17 januari 2020
Nytt innehav på topplistan
Carnegie High Yield Select

Nytt innehav på topplistan

Så kom årets sista månad och vi fick tacksamt nog återigen njuta av en stark marknad karakteriserad av stigande aktiekurser och sjunkande kreditmarginaler. Det goda sentimentet supporterades av både upplevda...

Maria Andersson 7 januari 2020