Stäng

Grönt i Bonava och Bulk Infrastructure

I takt med höstruskets intåg tog återhämtningen på globala finansmarknaderna en paus under andra halvan av september, primärt drivet av nyheter om att virusspridningen ökar på flera håll, tekniska faktorer som ETF-flöden och bankernas ovilja att hålla obligationer över kvartalsskiftet.

Oron för att viruset tvingar fram nya nedstängningar slåss med optimismen om att de ekonomiska konsekvenserna av viruset hålls isolerade till Q1 och Q2. Kombinerat med en het primärmarknad där den goda riskaptiten och centralbanksstimulanser spär på prispressen pendlar sentimentet dagligen. Kortsiktigt ökar volatiliteten med osäkerhetsmoment som det amerikanska valet, brexit och virusspridning men Q3-rapporterna bör ge marknaderna viss vägledning när de börjar trilla in under oktober.

Under september bröts den positiva trenden med urstark återhämtning som vi sett sedan botten i våras. Den ökade volatiliteten som skapas av pendlande risksentiment påverkar dock inte primärmarknaden utan flera bolag emitterar nya obligationer med aptit som innan corona bröt ut, utan volatiliteten var huvudsakligen i sekundärmarknaden. Under månaden deltog vi i emissioner från Bonava, European Energy, Sato och Bulk Infrastructure. Intressanta bolag där Bonava emitterade sin första gröna obligation och Bulks hela verksamhet bygger på grön infrastruktur och datacenter.

Trots en mycket aktiv primärmarknad så fokuserade vi merparten av energin mot sekundärmarkanden där vi tycker att vi hittar bäst värde för stunden. De dislokationer som funnits mellan investment grade/high yield och mellan sektorer börjar minska vilket ger anledning att vara aktiva och justera enskilda vikter.

Under månaden har vi minskat marginellt i efterställd bankskuld efter att segmentet utvecklats starkt sedan våren. Vi har också minskat selektivt i namn som Heimstaden, Ellevio och Hedin Bil när det uppstår attraktiva möjligheter på annat håll.

 

Fonden utvecklades starkt under månaden och steg med 0,30 procent, vilket för årets nedgång till -3,35 procent.

Föregående år såg vi enmycket god riskaptit och starka fondinflöden trycka ned kreditmarginalerna till rekordlåga nivåer. coronavirusets framfart skapar stor osäkerhet och även om vi sett viss återhämtning är kreditmarginalerna fortsatt kvar på attraktiva nivåer. Vi vidhåller dock vår konservativa ansats med en balanserad och diversifierad portfölj med fokus på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi är övertygade om kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen.

Mer om fonden

Corporate Bond 3 SEK

Grafen ovan visar data för Carnegie Corporate Bond 3 (SEK). Carnegie Corporate Bond finns även i andelsklasserna: 3 (NOK), 3 (EUR), 1 (SEK med kvartalsvis utdelning), 1 (EUR) samt 3 (CHF)....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Globala marknader präglats av den okontrollerade smittspridningen
Carnegie Corporate Bond

Globala marknader präglats av den okontrollerade smittspridningen

Trots starka rapporter som presenterats under månaden har globala marknader till stor del präglats av den okontrollerade smittspridningen. Oro för nya nedstängningar som aktualiseras på flera håll skapar viss oro...

Niklas Edman 2 november 2020
Primärmarknaden igång när Teekay LNG, Kistefos och Heimstaden Bostad emitterade
Carnegie Corporate Bond

Primärmarknaden igång när Teekay LNG, Kistefos och Heimstaden Bostad emitterade

Globalt har utvecklingen fortsatt på inslagen bana med rådande pandemi, dämpad konjunkturoro efter viss ljusning i ledande indikatorer och bolag samt individer som alltjämt anpassar sig till en ny verklighet....

Niklas Edman 8 september 2020
Anledning att vara aktiva i sekundärmarknaden
Carnegie Corporate Bond

Anledning att vara aktiva i sekundärmarknaden

Juli präglades till stor del av sommarvärme på kreditmarknaden och risktillgångar steg överlag mot bättre risksentiment, om än i en lugnare takt än tidigare. De senaste månadernas gradvisa förbättring i...

Niklas Edman 4 augusti 2020