Stäng
Språk
Meny

Grönt innehav utökas

I Sverige har vi under månaden noterat relativt små ränterörelser i de kortare löptiderna och STIBOR handlades i princip oförändrat och avslutade augusti på -0,44 procent. Den svenska 10-årsräntan stängde månaden på 0,80 procent. I USA har vi samtidigt sett lägre marknadsräntor under augusti.

När det gäller penningpolitiken fanns det vissa förhoppningar om att vi skulle få något konkret i samband med sammankomsten i Jackson Hole då både den amerikanska och europeiska centralbankschefen var på plats. Varken Yellen eller Draghi gav dock några tydliga signaler om penningpolitiken och just avsaknaden av tydligare väg för Feds fortsatta räntehöjningar samt kommande bantning av balansräkningen satte ytterligare press på dollarn som försvagades mot såväl euron som svenska kronan.

Det har inte skett några större justeringar i portföljen under månaden. Vi har ökat vårt innehav i Stockholms Läns Landsting och deras gröna obligation med förfall 2022. Även om denna obligation har närmare fem år till förfall håller vi alltjämt relativt kort räntebindning inom intervallet för fondens mandat. Obligationsfonden steg under månaden med 0,2 procent.

Carnegie Obligationsfond har mycket låg kreditrisk och är istället mer beroende av ränteutvecklingen. Stigande räntor påverkar fondens avkastning negativt men öppnar samtidigt upp möjligheten att skapa en bättre utveckling på sikt. I närtid är det vårt att ha alltför höga förväntningar, vi måste förbi fem års löptid för att nå positiv avkastning på svenska statspapper.

 

 

 

 

 

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Flyttlasset går från GBG till STHLM

Flyttlasset går från GBG till STHLM

Svenska marknadsräntor föll tillbaka något under efter svag inflationsstatistik för att sedan åter stiga efter en stark BNP-siffra i slutet av februari. Stibor noterades marginellt högre och avslutade månaden på...

Mikael Engvall 4 mars 2019
Första gröna bostadsobligationen

Första gröna bostadsobligationen

Det blev en relativt lugn inledning på året avseende svenska marknadsräntor som endast noterade små rörelser under månaden. Räntan för tremånaders Stibor fortsatte trenden från slutet av förra året och...

Mikael Engvall 4 februari 2019