Stäng
Språk
Meny

Grönt, socialt och hållbarhetslänkat

I början av månaden var det hög aktivitet i primärmarknaden då bolagen ville hinna ut på marknaden innan semesterstiltjen infinner sig. Med den höga aktiviteten i primärmarknaden följde en lägre aktivitet i sekundärmarknaden. Vi såg under månaden inga större förändringar i kreditmarginalerna.

Juni bjöd som sagt på en hel del emissioner och fonden deltog i ett antal av dem. Bland nya namn kan nämnas medicinteknikbolaget Getinge som emitterade en social obligation. Sociala obligationer har som namnet indikerar sociala mål, knutna till social utsatthet som t.ex utanförskap, hemlöshet eller psykisk ohälsa. I Getinges fall ska kapitalet användas för att utöka kapaciteten för livsuppehållande produkter samt även produkter som minimerar kontamineringsrisken när man tillverkar läkemedel, som till exempel Covid-19 vaccin. Getinge emitterade en 3-årig obligation som betalar Stibor +70 punkter.

På fastighetssidan investerade fonden i Catena, Diös och Atrium. Catena äger och förvaltar logistikfastigheter och emitterade en grön 4-årig obligation på Stibor +135. Diös, med fokus på större städer norrut och exponering främst mot kontor, emitterade sin första gröna obligation med en löptid på 2 år som betalar Stibor +140 punkter. I Atrium Ljungberg förlängde vi oss genom att investera i deras nya 4 åriga gröna obligation. Även stålbolaget SSAB emitterade under månaden. De emitterade en 5-årig s.k. hållbarhetslänkad obligation där obligationen länkas till resultatet av specifikt uppsatta hållbarhetsmål. I SSAB:s fall ska de reducera sina utsläpp av växthusgaser med 35 procent till 2032. Detta skall uppnås bland annat med hjälp av HYBRIT, ett projekt som syftar till att minska ståltillverkningens påverkan på klimatet genom fossilfritt stål. Fonden avyttrade en del positioner med kortare löptider, bland annat i Kinnevik, Castellum, Nibe och Wihlborgs.

Första halvåret går mot sitt slut och nu går vi in i den lugnaste av sommarmånaderna. Marknadsaktiviteten saktade av redan mot slutet av månaden och den kommer med all sannolikhet att vara låg de närmaste veckorna.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

 

 

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Lantmännen lanserade grönt ramverk, fonden deltog i deras gröna emission
Carnegie Investment Grade

Lantmännen lanserade grönt ramverk, fonden deltog i deras gröna emission

Det är fortfarande stort fokus på vaccinationer och förhoppningsvis ser vi en accelererande takt framöver. I vissa delar av världen, som till exempel Indien ser det värre ut med en...

Mona Stenmark 5 maj 2021
Investeringar i sociala obligationer knutna till samhällsmål kring integration, anpassade boenden, psykisk ohälsa och fattigdom
Carnegie Investment Grade

Investeringar i sociala obligationer knutna till samhällsmål kring integration, anpassade boenden, psykisk ohälsa och fattigdom

Nyheterna fortsätter att kretsa kring vaccinationstakten och dessvärre ser situationen ut att förvärras i en del länder, medan man i andra kommit en bra bit på väg. Månaden inleddes relativt...

Mona Stenmark 8 april 2021
Ännu tightare kreditmarginaler
Carnegie Investment Grade

Ännu tightare kreditmarginaler

Vi såg en fortsatt stark kreditmarknad under februari månad med ännu något tightare kreditmarginaler som följd. Efterfrågan hos investerarna finns fortsatt kvar och aktiviteten i marknaden har varit god. Efter...

Mona Stenmark 3 mars 2021