Stäng
Språk
Meny

Ha tålamod med Indien

Utvecklingen i februari var fortsatt mycket turbulent på världens börser. Globala makrofaktorer som utsikterna för amerikanska räntor, oljepriset och utvecklingen i Kina innebar att marknaden föll kraftigt i början av månaden för att sedan återhämta sig mot slutet. Carnegie Indienfond sjönk med 6,9 procent.

De flesta länderna i Asien, speciellt Indien, gynnas av ett lägre oljepris. Produktionskostnaden sjunker vilket ger bättre marginaler. Ett problem är att ett lågt oljepris ses som ett tecken på lägre global tillväxt. Eftersom många ekonomier i Asien drivs av export, är detta negativt. Ett annat problem är att ett lågt oljepris driver upp värdet på dollarn, vilket i sin tur sätter press på de asiatiska valutorna.

På den inhemska fronten dominerades utvecklingen av företagens rapporter och av regeringens budget för nästa bokslutsår. Rapportsäsongen var överlag svag, framförallt för de statliga bankerna. Flera av våra bolag kom trots allt med riktigt bra resultat. Nya riktlinjer tvingar bankerna att rensa upp bland sina kreditförluster. Kostnaden för detta utgör en belastning på kort sikt. Nästa års budget riskerar att tyngas av nödvändigt kapitalstöd till de statliga bankerna. Om man inte klarar budgetmålet, kan det försena viktiga infrastrukturprojekt. Lönerna för Indiens statsanställda ökar regelbundet var sjätte år. I år är det dags igen, vilket kan vara positivt för konsumtionsvaror och för bilförsäljningen.

Under månaden såldes innehaven i LIC Housing Finance, Havells och i Motherson Sumi Systems. Nyinvestering gjordes i IT-konsultbolaget Infosys.

På kort sikt kan även Indien ha en del motvind framöver. På längre sikt och med lite tålamod är det lättare att vara optimist. Indien drivs av inhemsk konsumtion till stor del och gynnas därför av lägre råvarupriser. Lägre oljepris ger lägre inflation. Om läget i Kina stabiliseras och Fed inte höjer räntan, kan centralbanken sänka räntan ytterligare.

Mer om fonden

Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Starka indiska banker
Carnegie Indienfond

Starka indiska banker

Carnegie Indienfond steg 8,2 procent i mars. Precis tillbaka från en vecka i Mumbai, med nitton företagsmöten, kan jag konstatera att finanssektorn ser mest intressant ut just nu. Privata banker...

Gunnar Påhlson 4 april 2019
Indiska bolag i en klass för sig

Indiska bolag i en klass för sig

Äntligen regnar det i Indien och en bra monsunsäsong har många fördelar, skriver förvaltaren Gunnar Påhlson i sin månadsrapport. Den indiska marknaden fortsatte att utvecklas mycket starkt i juli och...

Gunnar Påhlson 1 augusti 2016