Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

”Hållbar omställning ska ses på längre sikt än marknaden är van att tänka”

Under augusti har utsikterna om en högre ränta under en längre tid sjunkit in och vi ser en tydlig begynnande svagare efterfrågan som bolagen vittnar om i sina rapporter för andra kvartalet som satt sig i aktiekurserna. Breda aktieindex föll närmare fyra procent under perioden.

Vi har haft en intensiv period av bolagsmöten och seminarier under månaden. Bolagens kvartalssiffror för innevarande kvartal kommer rimligtvis fortsatt att hållas på en bra nivå givet orderböcker och en fortsatt förbättrad leverantörskedja vilket göra att bolagen kan leverera och fakturera sina kunder. Däremot ser många en tydligt försämrad efterfrågan och justerar sina organisationer efter en sämre konjunktur.

Ett möte som stack ut var Elekta som även rapporterade siffror under perioden. Aktien har gått svagt främst på grund av oro för verksamheten i Kina där staten genomför en hel del aktiviteter för att komma åt korruption vilket riskerar att göra inköpare på sjukhusen mer restriktiva att lägga ordar med alla leverantörer, däribland Elekta. Bolagets senaste kvartalssiffror visade dock på styrka, delvis på grund av mer service samt att kostnadsbesparingsprogrammet biter på lönsamheten. Ledningen var klart optimistiska för både order och marginaler kommande år och bolaget ser stora möjligheter inom AI och SaaS-lösningar.

Vi träffade också en rad bolag inom värme och kyla som varit ett svagt aktiekluster under sommaren. Riktningen från EU är klar och tydlig men det tar lite tid för besluten att vandra igenom de politiska och administrativa i respektive land där subventioner tar tid att genomföra. Kan man skjuta på beslut så gör man det. Detta behöver inte vara dåliga nyheter för branschaktörerna som behöver lite tid för att komma i kapp med produktions-, installations- och leverantörskapacitet. Den långa trenden är fortsatt stark och förutsägbar.

Hållbar omställning ska ses på längre sikt än marknaden är van att tänka. Det har varit kännbart under perioden. Däremot är riktningen tydlig från policymakers, stater och bolag och vår bästa bedömning är att den långa trenden håller i sig och att det, även i en svagare konjunktur, kommer finnas efterfrågan på produkter som fasar ut fossilt och ställer om våra industrier och vårt sätt att leva.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.