Stäng
Språk
Meny

”Hållbarhet bidrar till långsiktig avkastning”

Ett grönt bolag med en mycket bra ledning. Maria Andersson, som förvaltar Carnegie Corporate Bond tillsammans med Niklas Edman, förklarar tjusningen med Humlegården.

Maria Andersson tillsammans med Humlegårdens vd Anneli Jansson, i samband med noteringen av fastighetsbolagets obligation på Nasdaqs hållbarhetslista.

Carnegie Corporate Bond investerar i nordiska företagsobligationer, varav en växande andel klassas som ”gröna” eller ”hållbara”.

Vad lockar med gröna obligationer, generellt?
– Vi tror på att hållbarhet över tid bidrar till långsiktig avkastning. Just därför gillar vi gröna obligationer. Även likviditeten upplever vi som bättre, vilket givetvis är ett plus.

Vad utmärker Humlegården som bolag?
– Framför allt att hållbarhetsarbetet verkar genomsyra hela bolaget. Ett brett fokus på hållbarhet är för oss viktigare än enskilda projekt som finansieras via gröna obligationer. Vi gillar också att Humlegården har starka ägare, och sist men inte minst har vi stort förtroende för bolagets ledning, vilket är viktigt när vi investerar.

Vilken avkastning ger Humlegårdens gröna obligation?
– Humlegårdens gröna obligation förväntas under kommande tolvmånadersperiod avkasta nästan 0,8 procent. Det kan tyckas lågt, men bara sedan i juni, när obligationen emitterades, har vi utöver löpande kupong haft en prisuppgång på över 0,7 procent tack vare en stark marknad. I övrigt är Humlegården en av våra obligationer med lägre risk inom fastighetssektorn, vilket gör att den bidrar med stabilitet till portföljen.

Analys ger fonden möjligheter

Carnegie Corporate Bond investerar i nordiska företagsobligationer,
eller krediter. Det är flera aspekter som lockar med nordiska krediter. Bland annat är den nordiska kreditmarknaden relativt liten, och i kombination med flera lokala valutor innebär det att många större, internationella investerare avvaktar. Det innebär möjligheter för den som har lokal kunskap
och analys kapacitet. Carnegie Corporate Bond kan investera i krediter utgivna i olika valutor (framför allt svenska, danska och norska kronor, euro och dollar), men dessa valutasäkras alltid för att minska risken för andelsägarna.

Fler artiklar

SBB fortsätter att överraska
Carnegie Corporate Bond

SBB fortsätter att överraska

November karaktäriserades av en fortsatt god riskaptit där börser återigen drivits till rekordnivåer och nivån på europeiska kreditmarginaler nu nästan är i linje med innan finanskrisen, skriver Carnegie Corporate Bonds...

Maria Andersson, Niklas Edman 5 december 2019
Skingrande orosmoln ger utrymme för positiva rapporter
Carnegie Corporate Bond

Skingrande orosmoln ger utrymme för positiva rapporter

Förbättrade globala handelsrelationer, besked om påbörjat handelsavtal mellan USA och Kina och ökade förhoppningar om en ordnad Brexit kan summera humöret under oktober. Globala börser har drivits till rekordnivåer. Marknaden...

Niklas Edman 5 november 2019
Tack för senast!

Tack för senast!

Vilken kväll! Tack alla andelsägare, partners och vänner som följde med till Konserthuset i Stockholm för Årets investerarträff med Carnegie Fonder den 23 oktober. Professor Maria Strömme trollband oss alla...

Kristina Flintull 29 oktober 2019