Stäng

”Hållbarhet bidrar till långsiktig avkastning”

Ett grönt bolag med en mycket bra ledning. Maria Andersson, som förvaltar Carnegie Corporate Bond tillsammans med Niklas Edman, förklarar tjusningen med Humlegården.

Maria Andersson tillsammans med Humlegårdens vd Anneli Jansson, i samband med noteringen av fastighetsbolagets obligation på Nasdaqs hållbarhetslista.

Carnegie Corporate Bond investerar i nordiska företagsobligationer, varav en växande andel klassas som ”gröna” eller ”hållbara”.

Vad lockar med gröna obligationer, generellt?
– Vi tror på att hållbarhet över tid bidrar till långsiktig avkastning. Just därför gillar vi gröna obligationer. Även likviditeten upplever vi som bättre, vilket givetvis är ett plus.

Vad utmärker Humlegården som bolag?
– Framför allt att hållbarhetsarbetet verkar genomsyra hela bolaget. Ett brett fokus på hållbarhet är för oss viktigare än enskilda projekt som finansieras via gröna obligationer. Vi gillar också att Humlegården har starka ägare, och sist men inte minst har vi stort förtroende för bolagets ledning, vilket är viktigt när vi investerar.

Vilken avkastning ger Humlegårdens gröna obligation?
– Humlegårdens gröna obligation förväntas under kommande tolvmånadersperiod avkasta nästan 0,8 procent. Det kan tyckas lågt, men bara sedan i juni, när obligationen emitterades, har vi utöver löpande kupong haft en prisuppgång på över 0,7 procent tack vare en stark marknad. I övrigt är Humlegården en av våra obligationer med lägre risk inom fastighetssektorn, vilket gör att den bidrar med stabilitet till portföljen.

Analys ger fonden möjligheter

Carnegie Corporate Bond investerar i nordiska företagsobligationer,
eller krediter. Det är flera aspekter som lockar med nordiska krediter. Bland annat är den nordiska kreditmarknaden relativt liten, och i kombination med flera lokala valutor innebär det att många större, internationella investerare avvaktar. Det innebär möjligheter för den som har lokal kunskap
och analys kapacitet. Carnegie Corporate Bond kan investera i krediter utgivna i olika valutor (framför allt svenska, danska och norska kronor, euro och dollar), men dessa valutasäkras alltid för att minska risken för andelsägarna.

Fler artiklar

Riskaptiten tillåter primärmarknaden att öppna upp
Carnegie Corporate Bond

Riskaptiten tillåter primärmarknaden att öppna upp

Utvecklingen på de globala finansmarknaderna fortsätter att indikera en relativt snabb återhämtning för världsekonomin. Stimulanspaket, stödåtgärder och bristen på alternativ får världens börser att nosa på rekordnivåer samtidigt som nyheter...

Maria Andersson 3 juli 2020
Otåligt på startlinjen
Carnegie Corporate Bond

Otåligt på startlinjen

Efter 2 månader av coronaoro steg globala marknader kraftigt under maj efter nyheter om att flera länder successivt lättar på restriktionerna och påbörjar en återgång när smittokurvorna planar ut på...

Niklas Edman 3 juni 2020
Högkvalitativa krediter på attraktiva nivåer
Carnegie Corporate Bond

Högkvalitativa krediter på attraktiva nivåer

Efter en chockartad mars där investerare paniksålde risktillgångar, har globala marknader stabiliserats och återhämtat sig marginellt under april. Oron för coronaviruset fortsätter att prägla riskaptiten när världen med förtvivlan följer...

Niklas Edman 7 maj 2020