Stäng
Språk
Meny

Hållbart fokus i Carnegie Investment Grade

Carnegie Investment Grades förvaltare Mona Stenmark och Mikael Engvall.

Nu startar Carnegie Investment Grade, en försiktig räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer.

”Med Carnegie Investment Grade får vi en fond med tydligt fokus på kreditexponering i det mer försiktiga kreditsegmentet. Exponeringen skapar bättre förutsättningar att uppnå en positiv avkastning än om vi bara haft exponering mot stat, kommun och bostäder. Carnegie Investment Grade fyller en naturlig plats mellan vår Likviditetsfond och vår Corporate Bond fond”, säger Mona Stenmark, som förvaltar Carnegie Investment Grade tillsammans med Mikael Engvall.

Hur investerar Carnegie Investment Grade?
Mikael: ”Fonden investerar i enlighet med Carnegie Fonders bolagsfokuserade investeringsfilosofi och erbjuder exponering mot nordiska bolag som skapar värde för våra andelsägare”, säger Mikael Engvall.

Hur ser portföljen ut i dag?
Mona: ”Vid halvårsskiftet var fonden investerad i ett 40-tal emittenter. Största sektorer är banker och fastigheter. Akelius, Humlegården, Fabege och Vacse är exempel på fastighetsbolag i fonden. Gemensamt för dem är låg belåning, attraktiva tillgångar samt tydligt hållbarhetsfokus. Dessutom har vi investmentbolag som Latour, industribolag som Stora Enso och Husqvarna samt telekom och konsumentvaror som Telenor, Arla och Electrolux. Utanför Sverige har fonden bland annat investerat i Sparebank 1 Nord-Norge och eQ Finnish Real Estate.”

Mikael: ”Dessutom är drygt 30 procent av våra innehav gröna obligationer. Det är alltså obligationer som väldigt konkret är till för att finansiera investeringar som bidrar till exempelvis mindre utsläpp. En annan fördel för oss investerare är att gröna obligationer ofta har en väldigt god likviditet.”

Hör av dig för mer information: ring oss på 08 12 15 50 00 eller mejla spara@carnegiefonder.se

Vilken riskprofil har fonden?
Mikael: ”Riskprofilen i Carnegie Investment Grade är förhållandevis låg, men tillåter mer kreditrisk jämfört med vår Likviditetsfond. Ur ett riskperspektiv placerar den sig mellan Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Corporate Bond.”

Vad skiljer Carnegie Investment Grade från andra, liknande produkter?
Mona: ”Vi har höga krav på hållbarhet för våra investeringar och med ett nordiskt fokus får vi en god diversifiering mot emittenter i förhållandevis stabila marknader. Fonden förvaltas aktivt, något som vi på Carnegie Fonder har lång erfarenhet av inom segmentet från förvaltningen av såväl Carnegie Likviditetsfond som Carnegie Corporate Bond.”

Vilka möjligheter ser ni?
Mikael: ”Starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning. Investment Grade-segmentet växer stadigt och erbjuder också en allt större andel gröna obligationer.”

Vilka utmaningar ser ni i förvaltningen?
Mona: ”Vi befinner oss i en lågräntemiljö där även kreditspreadarna är förhållandevis låga. Detta är förstås är en utmaning, men en stimulerande sådan. Vi är vid gott mod och kommer arbeta hårt för att leverera en konkurrenskraftig avkastning i segmentet.”

Kort om Carnegie Investment Grade

Förvaltningsarvode: 0,50% per år

Kursnotering: Dagligen

Risknivå: 2 av 7

Läs mer! Ladda ned produktblad och faktablad

Fler artiklar

Marknaden förhållandevis stabil i skuggan av ett krig
Carnegie Investment Grade

Marknaden förhållandevis stabil i skuggan av ett krig

Mars dominerades naturligtvis av kriget i Ukraina som fortsätter med allt större humanitära konsekvenser som följd. Diskussioner mellan Ukraina och Ryssland har skett vid några tillfällen, men har inte ännu...

Mikael Engvall 5 april 2022
Marknaden förhållandevis stabil i skuggan av ett krig
Carnegie Investment Grade

Marknaden förhållandevis stabil i skuggan av ett krig

Mars dominerades naturligtvis av kriget i Ukraina som fortsätter med allt större humanitära konsekvenser som följd. Diskussioner mellan Ukraina och Ryssland har skett vid några tillfällen, men har inte ännu...

Mona Stenmark 5 april 2022
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022