Stäng
Språk
Meny

Hållbart fokus i Carnegie Investment Grade

Carnegie Investment Grades förvaltare Mona Stenmark och Mikael Engvall.

Nu startar Carnegie Investment Grade, en försiktig räntefond som investerar i nordiska företagsobligationer.

”Med Carnegie Investment Grade får vi en fond med tydligt fokus på kreditexponering i det mer försiktiga kreditsegmentet. Exponeringen skapar bättre förutsättningar att uppnå en positiv avkastning än om vi bara haft exponering mot stat, kommun och bostäder. Carnegie Investment Grade fyller en naturlig plats mellan vår Likviditetsfond och vår Corporate Bond fond”, säger Mona Stenmark, som förvaltar Carnegie Investment Grade tillsammans med Mikael Engvall.

Hur investerar Carnegie Investment Grade?
Mikael: ”Fonden investerar i enlighet med Carnegie Fonders bolagsfokuserade investeringsfilosofi och erbjuder exponering mot nordiska bolag som skapar värde för våra andelsägare”, säger Mikael Engvall.

Hur ser portföljen ut i dag?
Mona: ”Vid halvårsskiftet var fonden investerad i ett 40-tal emittenter. Största sektorer är banker och fastigheter. Akelius, Humlegården, Fabege och Vacse är exempel på fastighetsbolag i fonden. Gemensamt för dem är låg belåning, attraktiva tillgångar samt tydligt hållbarhetsfokus. Dessutom har vi investmentbolag som Latour, industribolag som Stora Enso och Husqvarna samt telekom och konsumentvaror som Telenor, Arla och Electrolux. Utanför Sverige har fonden bland annat investerat i Sparebank 1 Nord-Norge och eQ Finnish Real Estate.”

Mikael: ”Dessutom är drygt 30 procent av våra innehav gröna obligationer. Det är alltså obligationer som väldigt konkret är till för att finansiera investeringar som bidrar till exempelvis mindre utsläpp. En annan fördel för oss investerare är att gröna obligationer ofta har en väldigt god likviditet.”

Hör av dig för mer information: ring oss på 08 12 15 50 00 eller mejla spara@carnegiefonder.se

Vilken riskprofil har fonden?
Mikael: ”Riskprofilen i Carnegie Investment Grade är förhållandevis låg, men tillåter mer kreditrisk jämfört med vår Likviditetsfond. Ur ett riskperspektiv placerar den sig mellan Carnegie Likviditetsfond och Carnegie Corporate Bond.”

Vad skiljer Carnegie Investment Grade från andra, liknande produkter?
Mona: ”Vi har höga krav på hållbarhet för våra investeringar och med ett nordiskt fokus får vi en god diversifiering mot emittenter i förhållandevis stabila marknader. Fonden förvaltas aktivt, något som vi på Carnegie Fonder har lång erfarenhet av inom segmentet från förvaltningen av såväl Carnegie Likviditetsfond som Carnegie Corporate Bond.”

Vilka möjligheter ser ni?
Mikael: ”Starka och stabila bolag som har ett hållbarhetsfokus är en attraktiv kombination, och vi ser goda förutsättningar att över tid uppnå en god avkastning. Investment Grade-segmentet växer stadigt och erbjuder också en allt större andel gröna obligationer.”

Vilka utmaningar ser ni i förvaltningen?
Mona: ”Vi befinner oss i en lågräntemiljö där även kreditspreadarna är förhållandevis låga. Detta är förstås är en utmaning, men en stimulerande sådan. Vi är vid gott mod och kommer arbeta hårt för att leverera en konkurrenskraftig avkastning i segmentet.”

Kort om Carnegie Investment Grade

Förvaltningsarvode: 0,50% per år

Kursnotering: Dagligen

Risknivå: 2 av 7

Läs mer! Ladda ned produktblad och faktablad

Fler artiklar

En allt grönare IG-portfölj
Carnegie Investment Grade

En allt grönare IG-portfölj

Riksbanken lämnade som väntat räntan oförändrad i början av månaden och kommunicerade att höjningar med all sannolikhet kommer att ske i en långsammare takt än vad som tidigare prognosticerats, med...

Mona Stenmark 2 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Crash-course i Science-Based Targets

Crash-course i Science-Based Targets

Carnegie Fonders innehav Electrolux, Essity och Ørsted är några av de bolag som har tagit fram Science-Based Targets. Men vad är det? Vår analytiker David Östman guidar. Vad är Science-Based Targets?...

David Östman 24 september 2019