Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield Select

Halvårssummering: ett steg fram, tre steg tillbaka

Halvåret kan summeras – ett steg fram men tre steg tillbaka i en miljö där good news är no news och bad news är really bad news. Förklaringen anser vi är 3-delad och kräver lite dissekering för att förstå. Vi är absolut inte nöjda med första halvårets avkastning och ska försöka belysa varför vi tror på annorlunda nästkommande period.

Positiva bolagshändelser och refinansieringar fortsätter att vara bidragsgivare. Hit hör Bulk och Humble som båda emitterat EK för att refinansiera sin skuld samt Hoist och Storskogen som lyckosamt refinansierat i marknaden. I flera fall återlöser bolagen till en premie och dessa situationer ger ett betydande positivt bidrag till fonden.

Flera likvida namn och större kapitalstrukturer har haft en svag utveckling. Exempel är Intrum där marknaden tröttnat på bolagets höga skuldsättning men framförallt på de misslyckade försök att sänka skuldsättningen mot sitt mål om 3x. Trenden är att bolag med hög skuldsättning odiskriminerande omvärderas av marknaden och i Intrums fall ger obligationerna 12-14 procent.

Bredden av fonden rullar på bra och vi är bekväma med att få tillbaka vår investering vid förfall. Däremot glider obligationspriserna nedåt i denna marknad, vilket är otroligt frustrerande, men vi får ha is i magen för att vänta ut situationen. Fördelen är att ju närmare förfall vi kommer, desto högre potential eftersom vi förväntar oss full återbetalning på kurs 100 – en allt större avkastningspotential.

Den jobbiga delen är ett fåtal positioner, bland andra Icebear och YA. Båda hämtade in nytt eget kapital i slutet av 2022 och vi justerade obligationsvillkoren för att ge bolagen tid och möjlighet att vända runt men marknadsförutsättningarna har snarare försämrats. Vi har valt att avyttra eller kraftigt minska dessa exponeringar som kortsiktigt gör ont men där vi inte ser någon tydlig möjlighet till förbättring.

Vi har tagit en del svåra och tuffa beslut under framför allt juni med syfte att ha en mer robust portfölj framåt. Majoriteten av bolagen tuffar på och vi ser framför oss att tidsfaktorn snarare än marknadsförhållanden bör göra att vi kan ha en avkastning som faktiskt speglar underliggande, vilken tyvärr inte varit fallet under H1 2023.

Författare

Daniel Gustafsson

BSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2016 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2018. Förvaltar Carnegie High Yield Select.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.