Stäng
Språk
Meny

Händelserikt i september

September var en månad som karakteriserades av ett rejält uppställ i långa marknadsräntor till följd av återigen höga inflationssiffror lett av stegrande energipriser.  Ränteuppstället fick börsen att uppvisa röda siffror samtidigt som nordiska kreditmarginaler var relativt opåverkade av det tidvis negativa sentimentet och rörde sig mer sidlinjes.

Den överskuldsatta kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande var en het snackis i marknaden och påverkade också stundtals sentimentet åt det sämre. FED indikerade att nedbantningen av den enorma balansräkningen skulle kunna inledas redan nästa möte i november samtidigt som ECB är mer försiktig i sin kommunikation och talar om en finjustering av stödköpen. I övrigt var Norges Bank först ut och höjde både styrräntan och räntebanan.

Inledningen av september höll jämn takt med augustis intensitet men tappade sedan fart och vi fick se en något lugnare månad vad gäller antalet nya transaktioner. Vi valde att investera i finska Y-foundation, en ideell verksamhet som äger fastigheter med lägre hyresnivåer där målgruppen är låginkomsttagare och socialt utsatta med yttersta målet att minska hemlöshet. Då kreditmarginalerna återigen är nere på historiskt låga nivåer så hämtade vi hem lite vinst i samband med viss nedskalning av några av portföljens innehav. Trots relativt låga kreditmarginaler ser vi dock fortsatt värde i nordiska krediter jämfört med europeiska.

”Vi tycker att förvärvet är positivt och adderar skala, diversifiering och bidrar till ett stabilt kassaflöde”.

Två av fondens stora innehav gjorde under månaden en stor transaktion sinsemellan när Akelius sålde halva sin fastighetsportfölj till Heimstaden. Vi tycker att förvärvet är positivt och adderar skala, diversifiering och bidrar till ett stabilt kassaflöde. Heimstadens obligationer handlade dock ner något på grund av ökad skuldsättning och ett förväntat ökat utbud av obligationer som finansiering av förvärvet. Ett annat innehav som också kom med nyheter var Storskogen som aviserade en kommande börsnotering vilket fick obligationen att handla upp rejält.

Vi fokuserar fortsatt på en balanserad och diversifierad portfölj med tonvikt på likviditet. Vi fortsätter att fokusera på hållbara bolag vilket vi tror kommer att bidra till den långsiktiga avkastningen samtidigt som vi fortsatt håller både ränte- och kreditduration låga. En god återhämtning i kreditmarginaler sedan pandemin gör att vi framgent förväntar oss en avkastning i linje med underliggande räntekuponger.

Mer om fonden

Fler artiklar

Upp som en sol och ned som en pannkaka
Carnegie Corporate Bond

Upp som en sol och ned som en pannkaka

Månadens positiva inledning vände halvvägs då vi fick se risktillgångar, på bred front, handla ned vilket förstärktes av FED-chefens hökaktiga tal i slutet av månaden. Centralbankerna verkar fast beslutna om...

Maria Andersson 6 september 2022
Stark månad men risk för fortsatt volatilitet
Carnegie Corporate Bond

Stark månad men risk för fortsatt volatilitet

Juli kom och levererade inte bara efterlängtad semester utan även en återhämtning i risksentimentet där vi framför allt såg fastigheter handlas upp på bred front. Från centralbankshåll höjde både ECB...

Maria Andersson 9 augusti 2022
Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt
Carnegie Corporate Bond

Löpande avkastning fortsätter att takta uppåt

Juni var ännu en motig månad för risktillgångar. Rådande makrobild är komplex där en hög inflation skall vägas mot risken för recession och de finansiella marknaderna följer noga nya datapunkter...

Maria Andersson 4 juli 2022