Stäng
Språk
Meny

Här finns räntan!

Ett tillgångsslag som växer snabbt och investerare kan förvänta sig högre avkastning i Carnegie Emerging Markets Corporate Bond än i traditionella räntefonder, men till en något högre risk. Det sa förvaltaren Mikael Engvall under en telefonkonferens med direktkunder. Ladda ned presentationen längst ned för att lyssna i efterhand.

– För 15-20 år sedan fanns knappt företagsobligationer på tillväxtmarknader, itsället dominerade statspapper. Men sen har volymen växt och idag är det en majoritet av obligationer som emitteras i hårdvaluta utgivna av företag, berättade Mikael och fortsatte:

– En intressant dynamik som är tydlig är att emittenter på emerging markets får betala högre ränta för att låna pengar än vad västerländska motsvarigheter får göra. Detta trots att bolagen ofta har lägre skuldsättning och större kassa! Det betyder i sin tur att vi som lånar ut pengar genom den nya fonden får bättre betalt. Det har alltså hänt en hel del och vi ser idag allt fler välutvecklade bolag med högre kreditbetyg, vilket skapar intressanta investeringsmöjligheter.

En fråga inför konferensen var vilka länder Carnegie Emerging Markets Corporate Bond investerar i. Precis som i samtliga Carnegies fonder investerar vi primärt i bolag. Dessa ska vara stabila med en bra intäktsbas och kunna fullfölja sina betalningar. De ska även vara transparenta samt varit dagligt handlade. Samtidigt bedöms alltid miljön som bolagen är verksamma i.

– Den geografiska diversifieringen är bred, men vi kommer inte investera i alla tillväxtländer. Jag har i dagsläget svårt att se att vi till exempel tar exponering mot Mongoliet. Det har varit stökigt i Latinamerika och vi har relativt få innehav där. Även om vi fokuserar på bolag eftersträvar vi samtidigt en balans mellan sektorer och regioner.

Carnegie Emerging Markets Corporate Bond startades den 16 november 2015 och årets sista månader var händelserika. Varför fondkursen har gått ned var en fråga Mikael fick:

– Det var ganska rörigt i slutet av 2015 och under första hälften av december rådde viss oro kring amerikanska high yield-fonder då ett par fonder stängde för uttag. High yield obligationer backade, framförallt i USA, och den här perioden inträffade strax innan amerikansk centralbanken höjde sin ränta vilket även resulterade i en stökig period för företagsobligationer på emerging markets.

Det i sin tur bidrog också till den negativa utveckling fonden fick erfara under den här perioden. Investerare får leva med något högre volatilitet och rörelser med det här tillgångsslaget, men över tid får man som investerare förhoppningsvis en bättre avkastning.

Gällande förvaltningen har fonden nu investerarat i ungefär 35 bolag och ska ta in några till innan portföljen är fullständig. I slutet av konferensen nämnde Mikael fyra företag med attraktiv ränta som ingår i fonden:

  • Kinesiska fordonstillverkaren Geely. Ränta: 3,5 – 4 procent
  • Ryska energibolaget Gazprom. Ränta: 3,5 – 4 procent.
  • Norska gasleverantören Höegh LNG. Ränta 5,2 procent (bolagets huvudsakliga verksamhet är på emerging markets och ingår därför i portföljen).
  • Mexikanska cementproducenten Cemex. Ränta 5,8 procent.

 

Fler artiklar

Ökat utbud av emissioner

Ökat utbud av emissioner

Den positiva utvecklingen för företagsobligationer på världens tillväxtmarknader fortsatte även under april. Under månaden var det även ordentlig fart avseende nyemissioner och preliminära siffror indikerar att vi fick ett nytt...

Mikael Engvall 1 maj 2019
Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Vi ökar i uppgraderat Alrosa

Även under mars månad fortsatte vi att se inflöden till företagsobligationer på världens tillväxtmarknader vilket gav fortsatt stöd till marknaden. Även om aktivitetsnivån i primärmarknaden kommit igång ligger den emitterade...

Mona Stenmark 4 april 2019
Stark utveckling i Latinamerika

Stark utveckling i Latinamerika

Inflöden har fortsatt till företagsobligationer på tillväxtmarknader och vi noterade en förhållandevis stabil utveckling avseende kreditspreadar. Amerikanska långräntor steg samtidigt mot slutet av månaden efter stark BNP-statistik. Den annars något...

Mona Stenmark 4 mars 2019