Stäng
Språk
Meny

Har vi en hållbar uppgång?

Aktiemarknaden har uppvisat en imponerande styrka med tanke på rådande omständigheter. Statistiken har varit katastrofal och viktiga indikatorer som industriproduktion och PMI befinner sig fortfarande i en djup kontraktion, skriver Carnegie Totals förvaltare Magnus Gustafsson.

Ladda ned månadsrapporten 

Vi har en pågående pandemi och dessutom en kylig relation mellan USA och Kina som tynger. Investerare har skakat av sig nedslående makrostatistik och istället blickat framåt, vilket fått aktiemarknaden att ta tillbaka en stor del av tidigare nedgång.

Investerare har vågat köpa när det har sett som mörkast ut och det har gett resultat. Tillväxten i ekonomin behöver naturligtvis inte korrelera med aktiemarknaden i det korta perspektivet. Den v-formsliknande återhämtningen som nu pågått i drygt 10 veckor är extrem, hur man än ser på det. Marknaden har blundat för höga bolagsvärderingar, extremt hög arbetslöshet, en kraftig inbromsning i BNP, handelshinder och pandemi.

Frågan är om börsen kan fortsätta upp och är uppgången hållbar? Senaste tidens styrka i aktiemarknaden har naturligtvis sin grund i förväntningar om högre bolagsvinster i framtiden, samtidigt som de låga räntorna ger värderingsstöd. Om man ser till S&P 500 estimat för 2021, så handlas börsen till 18,9x förväntad vinst, vilket är den högsta nivån på 19 år. Marknaden har prisat in en nästan perfekt återhämtning.

Utveckling Carnegie Total

Carnegie Total hade en positiv månad och steg med 1,79 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Spin-Off, Carnegie Småbolagsfond och Carnegie Sverigefond väl med en uppgång mellan 5,2 och 6,9 procent. Carnegie Asia och Carnegie Global utvecklades negativt med 4,1 respektive 2,5 procent.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 2,1 procent. Även Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade utvecklades väl och steg med 1,2 respektive 0,7 procent. Under månaden rebalanserade vi vikten mellan tillgångsslagen.

Sverige

Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg med 4,1 enheter till 64,1 i maj. En liten uppgång efter det historiska fallet under april.

Inköpschefsindex för den svenska tillverkningsindustrin steg till 39,2 i maj, en uppgång med 2,8 indexenheter jämfört med april. Tiden får avgöra om botten har passerats, men sannolikheten för en återhämtning har nog ökat i takt med att allt fler länder börjat lätta på restriktionerna som infördes i spåren av covid-19.

Även inköpschefsindex för privata tjänstesektorn vände svagt upp i maj till 40,9 från 39 månaden innan. Delindex för orderingången svarade för den största månatliga uppgången i maj, även om det är från väldigt låga nivåer.

Inte helt oväntat så kom inflationssiffrorna in lågt för april. Den underliggande inflationen, KPIF, för april landade på minus 0,4 procent på årsbasis. Noteringen är det lägsta sedan 1988. Inflationen står dock inte högst på agendan just nu när allt fokus ligger på krishantering och att stödja ekonomin. Riksbanken har dessutom konstaterat att det kommer bli svårt att mäta och tolka inflationen i rådande läge, enligt senaste protokollet. Trots stora finans- och penningpolitiska åtgärder förväntas återhämtningen bli utdragen.

Europa

PMI för den europeiska tillverkningsindustrin steg från 33,4 till 39,4 under maj, en uppgång med 6 indexenheter från en väldigt låg nivå. Under månaden fick vi tecken på en ökad optimism om Tysklands ekonomi. ZEW-index över tyska investerares och analytikers förväntningar steg i maj. Indexet som ska indikera den ekonomiska utvecklingen på sex månaders sikt, steg till 51 i maj, jämfört med 28,2 i april.

Även Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin steg från 34,5 till 36,6 i maj.  IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland indikerar en vändning från en bottennivå och steg från rekordlåga 74,2 i april till 79,5 i maj, en ökning med 5,3 indexenheter.

USA

De amerikanska hushållens förtroende, Consumer Confidence steg lite oväntat från 85,7 i april till 86,6 i maj. Förväntningarna var lågt ställda inför siffran och marknaden hade väntat sig en indexsiffra på 82,3 i maj. Föga förvånande så har den amerikanska nedstängningen i kombination med oron för att tappa jobbet medfört begränsningar i hushållens förmåga att konsumera, vilket vi även ser i effekten av i den höga sparkvoten som nu ligger på rekordhöga 33 procent, en ökning från 12,7 i mars.

Den amerikanska ekonomin bromsar in och det bekräftar den svaga BNP-siffran, som minskade med 4,8 procent i beräknad årstakt under första kvartalet. WEI (New York Fed´s Weekly Economic Index) indikerar att det kommer att bli värre, en kontraktion på ca 11 procent (se diagram), vilket naturligtvis är en extrem inbromsning.

Industri-PMI (ISM) Inköpschefsindex steg något från 41,5 i april till 43,1 i maj. En liten uppgång från den sämsta noteringen för amerikansk industri sedan 2009.

Enligt Fed-chefen Jerome Powell kan återhämtningen ta tid och det kan behövas mer åtgärder för att ta USA:s ekonomi ur krisen. Fed har sänkt styrräntan till 0-0,25 procent och dessutom startat stora tillgångsköp. Även kongressen har agerat och hittills lagt ner 2900 miljarder dollar i olika krispaket. Det återstår att se om det räcker eller om det kommer behövas mer åtgärder för att undvika en fördjupad recession eller långsiktiga ekonomiska skador.

 

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022